Home

De Kwaliteits Atlas is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart.

De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen. (lees meer over de nieuwe versie)

>> Kwaliteitsopgaven weergeven op een grotere kaart

>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar gemeente

Laatste nieuws

Krimpt of groeit het Groene Hart?

.  Groene Hart monitor: feiten & cijfers als basis voor discussie     Donderdag 23 april is de Groene Hart Monitor 2014 uitgekomen. Han Weber, gedeputeerde Zuid-Holland en voorzitter van de Stuurgroep Nationaal Landschap het Groene Hart, overhandigt het eerste exemplaar van deze monitor aan Sjoerd Veerman van Stichting Groene Hart, één van de grootste maatschappelijke organisaties uit deze regio. In deze Monitor staan feiten en cijfers die een actueel inzicht geven in de opgaves

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Al 35 gemeenten nemen deel aan Kwaliteitsatlas

Afgelopen week besprak de klankbordgroep Kwaliteitsatlas de stand van zaken. Inmiddels nemen maar liefst 35 gemeenten deel aan deze digitale atlas. De kwaliteitsatlas is een online platform voor ruimtelijke opgaven in het groene hart. De bedoeling is dat het debat meer plaatsvindt om zo gezamenlijk de kwaliteit te verbeteren. Doelgroep zijn belanghebbenden en betrokkenen bij de ruimtelijke opgaven. Naast dit online debat worden offline ook diverse debatten georganiseerd, zoals de Kwaliteitstournee op 7 maart j.l. 

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Groote Haar weer in raad Gorinchem

Aan de noordkant van Gorinchem wil de gemeente een regionaal bedrijventerrein ontwikkelen: “Groote Haar”. Dit bedrijven-terrein kan echter pas ontwikkeld worden als er een extra afrit aan de A27 wordt gemaakt. Anderzijds zal deze afrit alleen worden aangelegd als dat bedrijventerrein ook inderdaad wordt aangelegd. Deze catch-22 situatie is ontstaan toen de Raad van State het bestemmingsplan, dat de aanleg van het terrein mogelijk moest maken, grotendeels vernietigde. Geen bedrijventerrein dan ook geen afrit, want

Gepost in Actueel Uitgelicht | 2 Comments

Plannen voor herinrichting natuurgebied De Groote Zaag

De herinrichting natuurgebied De Groote Zaag kan doorgang vinden. De commissie was unaniem in haar oordeel. ” Dit prachtige stukje natuur in de Krimpenerwaard verdient een metamorfose”. De herinrichting van het natuurgebied De Groote Zaag staat als hamerpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van Krimpen in april. Eiland De Zaag in Krimpen aan de Lek bestaat uit de Grote en de Kleine Zaag. De Grote Zaag is ruim 20 hectare natuur, gelegen tussen De Kleine Zaag en

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Stichting WBL boekt succes in strijd tegen uitplaatsingen naar het buitengebied

We zien bij veel gemeenten dat ze groene stedelijke functies, zoals sportterreinen en maneges, of milieuhinderlijke bedrijven naar het buitengebied willen verplaatsen. Zo komt in de kern weer ruimte beschikbaar om de woonfunctie en de leefomgevingskwaliteit te versterken. De keerzijde hiervan is dat hierdoor steeds stukjes van het open groene hart wordt afgeknabbeld. Soms gaat dit ook ten koste van natuurgebieden waar natuurorganisaties zich juist inzetten voor behoud en beheer van waardevolle natuur. Provincie Utrecht heeft

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Woerdens Beraad stopt, nieuwe rol voor Stichting?

Dirk van der Borg, de laatste voorzitter van het Woerdens Beraad  Na 10 jaar komt er een einde aan het samen-werkingsverband Woerdens Beraad, sinds 2005 de krachtenbundeling van alle Groene Hartgemeenten. Na raadpleging van de leden van het Woerdens Beraad, de 6 regionale samenwerkingsverbanden van de gemeenten in het Groene Hart, is dit besloten op 23 maart in Schoonhoven tijdens de laatste bijeenkomst van het Woerdens Beraad. Doel van het Woerdens Beraad was het bundelen

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Bezoek Zaans Rietveld hoogtepunt Kwaliteitstournee

Een groene dubbeldekker bus met rond de vijftig bestuurders, statenleden en natuurbeschermers toerde afgelopen zaterdag door het Groene Hart op zoek naar kwaliteit. Bezocht werden onder andere het Landgoed Bredius in Woerden, het Parkbos (in aanleg) in Haarzuilens, Green Parq Reewijkse Hout en de polder Weids Bloemendaal. Maar daarnaast kregen ook stadsvernieuwing (Defensie-eiland Woerden) en duurzame bedrijventerreinen( Middelland, Goudse Poort) veel aandacht. Hoogtepunt was het bezoek aan Zaans Rietveld, een vogelrijke polder kwaltiteitstournee1even ten zuiden

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Toenemende zorgen over ‘Groningse toestanden’ in Woerden

Er zijn in de provincie Utrecht toenemende zorgen over proefboringen naar gas. Zo zou er onder de Woerdense wijk Molenvliet gas zitten, waar gasbedrijven graag gebruik van willen maken. Politici en ook inwoners van de stad zitten met veel vragen en onrust. Het raadslid Elias Bom van Sterk Woerden vreest zelfs voor ‘Groningse toestanden’. Vorige week kreeg hij een stuk in handen waaruit blijkt dat het bedrijf Vermilion proefboringen gaat doen naar olie en gas.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Gedeputeerde Han Weber krijgt eerste waterlinieglossy

Op 6 maart wordt het eerste exemplaar van de waterlinieglossy uitgereikt aan Gedeputeerde Han Weber. Dit gaat gebeuren in het Gemaal De Hooge Boezem, waar de Oude Hollandse waterlinie een belangrijke rol speelt. Vlak bij het gemaal ligt de Zesde Boezemmolen, die maalvaardig wordt gemaakt om de Hooge Boezem te inunderen. De waterlinieglossy is een speciale uitgave van Groene Hart Leven, geheel gewijd aan de Oude Hollandse waterlinie, een van de zeven erfgoedlijnen van de

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Ruimtelijke kwaliteit Zuid-Holland volledig in kaart

Gedeputeerde Staten hebben de laatste 3 gebiedsprofielen vastgesteld. Het gaat om de gebieden ‘Gouwe Wiericke’, ‘Hollandse Biesbosch’ en ‘Bentwoud, Rottemeren en Zuidplas’. De provincie Zuid-Holland heeft nu in totaal 16 gebiedsprofielen vastgesteld. Dit doet zij in samenwerking met de betrokken gemeenten, regio’s, het waterschap en maatschappelijke organisaties. De al eerder vastgestelde gebiedsprofielen kunt u bekijken op het webportaal ‘Ruimtelijke kwaliteit in kaart’. Ruimtelijke kwaliteit De provincie geeft sturing aan de ruimtelijke ordening. Het begrip ruimtelijke

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment


Meldpunt

Heeft u vragen of opmerkingen over locaties die nog niet zijn opgenomen in deze kwaliteitsatlas. meldt deze dan via het contactformulier.

Pagina's