Home

De Kwaliteits Atlas is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart. De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen.


>> Kwaliteitsopgaven weergeven op een grotere kaart >> Atlaskaart      >>Legenda

>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar gemeente
>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar thema:

Laatste nieuws

Recreatieschap Vinkeveense Plassen verkoopt 38 legakkers

De veiling van legakkers in de Vinkeveense Plassen is goed verlopen. In totaal werden 38 legakkers verkocht; langwerpige smalle eilandjes ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. De veiling bracht in totaal 440.000 euro op. De opbrengst komt ten goede

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Prominenten stellen strategische visie voor de Krimpenerwaard op (2)

Onder aanvoering van stedebouwkundige Riek Bakker heeft een groep prominenten als Commissaris van de Koning Jaap Smit, voormalig minister Sybilla Dekker, Deltacommissaris Wim Kuijken en oud-directeur Staatbosbeheer Chris Kalden een rapport opgesteld over de toekomst van de Krimpenerwaard. Zie eerder bericht

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Strepen door recreatieplan Kaag en Braassem

GS maken bezwaar tegen het toestaan van bepaalde vormen van nieuwe bedrijvigheid en bebouwing in glastuinbouwgebieden, op boerenlandschap, rondom molens en langs het braassemermeer. (5-4-2017) Recreatieve nieuwbouw in belangrijke weidevogelgebieden en groene buffers zijn uit den boze. GS willen dat

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Raad Montfoort gaat akkoord met IJsseloord

De Montfoortse gemeenteraad stemde unaniem in met de planontwikkeling voor het terrein IJsseloord, waarbij de voormalige steenoven en bazenwoning op het terrein worden gerestaureerd. De steenoven wordt opengesteld voor publiek en krijgt een functie steenmuseum. Van het terrein wordt 1

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Aanleg Driemanspolder start maandag

Het Hoogheemraadschap van Rijnland begint maandag met de aanleg van de nieuwe Driemanspolder. Het wordt een natuur- en recreatiegebied tussen Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Kosten: zo’n 78 miljoen euro. Het totale gebied is 350 hectare groot. Er komt een

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Welke boer verdient volgens jou de Gouden Grutto?

Vogelbescherming Nederland looft een Gouden Grutto uit voor de boer met de beste plannen voor nóg meer natuur op zijn bedrijf. Onder de genomineerde boeren bevinden zich echter geen boeren uit het Groene Hart. De Stichting Groene Hart roept daarom iedereen op om nu ook boeren

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Provincie wijst nieuwbouw af bij Haastrechtse molen

De Provincie-ZH wijst de bouw van vijf nieuwe woningen in de directe nabijheid van de Haastrechtse molen af. Het bestemmingsplan die dit moet mogelijk maken is in strijd met de provinciale Verordening Ruimte 2014. Daarin is bepaald dat er binnen

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Bezwaren tegen Recreatieplannen Kaag en Braasem

De Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o. (VBOLKB) heeft een zienswijze ingediend tegen de recreatieplannen van gemeente Kaag en Braasem. Ze vindt deze plannen veel te vergaand. Daarmee wordt weer een stap gezet naar

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Alphen overweegt nieuwbouw in de Gnephoek

De gemeente Alphen aan den Rijn zoekt nieuwe ruimte voor woningbouw en overweegt om in de Gnephoek een nieuwbouwwijk met 10.000 woningen te bouwen. De gemeenteraad wil echter eerst onderzoek of de Gnephoek wel de meest geschikte locatie is. Een nieuwe woonwijk zou

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Nieuwe woningbouwplannen Kockengen

Met het aantrekken van de economie zien we weer allemaal plannetjes voor nieuwbouw ontstaan. Het plan om in Kockengen het vierde Kwadrant te bebouwen is momenteel ter visie gelegd. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van 70 woningen mogelijk en

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment