Home

De Kwaliteits Atlas is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart.

De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen. (lees meer over de nieuwe versie)

>> Kwaliteitsopgaven weergeven op een grotere kaart                                 >>Legenda

>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar gemeente

Laatste nieuws

Bedrijventerreinen krijgen steun

Provincie Zuid Holland stelt geld ter beschikking om bedrijventerreinen te verduurzamen. Het opzetten van samenwerkingsverbanden en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies zijn subsidiabel. Daarmee wil de provincie het uitvoeren van projecten versnellen opdat bestaande bedrijventerreinen beter worden benut en bovendien duurzamer

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

1200 handtekeningen tegen luxe villa’s in Duivenvoordecorridor

Dertien belangenorganisaties hebben 1200 handtekeningen verzameld tegen de geplande woningbouw in de Duivenvoordecorridor tussen de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. De petitie werd 29 september aangeboden aan de gemeenteraad van Voorschoten. Voorzitter Stan Dessens van belangengroep Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Voorkeur inwoners Zuid-Holland voor landschappen met herkenbaar, historisch karakter

Het veenweidegebied staat op de tweede plaats na de kuststrook als meest waardevolle gebied om te behouden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de beleving van landschap, natuur en erfgoed in Zuid-Holland door het Tympaan Instituut. Genoemd worden in het

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Milieueffectonderzoek naar A12 Balij als locatie windenergie afgerond.

De Balij is onderdeel van de Groenblauwe Slinger, een natuur-en recreatiegebied dat het Groene Hart verbindt met het Delfland. Staatsbosbeheer en de provincie willen deze locatie langs de A12 bij Zoetermeer aanwijzen als windmolenlocatie. Daartoe is een Milieueffectonderzoek uitgezet dat

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Startbijeenkomst Energiestrategie Midden Holland

De klimaatverandering gaat snel en de afspraken van Parijs over het beperken van CO2 uitstoot zijn bindend. Snelle resultaten zijn nodig. Daarom start in 5 regio’s van Nederland een pilot waarbij energie strategieën en energie kansenkaarten het uitstippelen van duidelijke

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Omgevingswet centraal in drukbezocht Kwaliteitsatelier Landbouw en Landschap

Maandagmiddag 20 juni waren meer dan 50 mensen aanwezig in de sfeervolle zaal van kaasboerderij Kuiper te Giessenlanden. Tijdens het kwaliteitsatelier ‘Landbouw en Landschap’ gaven Andries Middag en Nils den Besten van LTO Noord een inkijkje in de ontwikkeling van

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Lelijk land schrikt talent af. De kwaliteit van de leefomgeving geeft de doorslag.

Nog meer bedrijfsterreinen, kassen en windmolens in Nederland: dat is funest, ook voor de economie, waarschuwt landschapsgoeroe Adriaan Geuze. Stop met het bouwen in de polders. Hou op met het neerplempen van geluidswallen en windmolens die het zicht ontnemen op de horizon. Het landschap is nu

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Recreatief Knooppunt Sliedrecht? “Het Groene Hart moet groen blijven”

De meerderheid van de raad heeft dinsdagavond positief gereageerd op de route die het college kiest op weg naar een Recreatief Knooppunt over het spoor. Alleen PRO Sliedrecht is en blijft tegen: ,,Het Groene Hart moet groen blijven.” Medestanders vindt

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Schokkende conclusies in stilterapport

In het Groene Hart bevinden zich 18 schitterende stiltegebieden, met hoge natuur en landschapswaarden. In opdracht van de Stichting Groene Hart onderzocht Marcus Spronk (student Hogeschool Utrecht) hoe rijk, provincies en gemeenten met deze stiltegebieden omgaan. “Welk beleid en handhaving

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Kwaliteitstournee N207 trekt volle zalen

De Kwaliteitstournee die Stichting Groene hart afgelopen vrijdag organiseerde over de infrastructuurplannen rond de N207 tussen Gouda en Leimuiden trok veel belangstelling. De bus deed twee halteplaatsen en twee volle zalen in de Greenport Boskoop en in Leimuiden aan. Waddinxveen.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren


Meldpunt

Heeft u vragen of opmerkingen over locaties die nog niet zijn opgenomen in deze kwaliteitsatlas. meldt deze dan via het contactformulier.

Pagina's