Home

De Kwaliteits Atlas is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart.

De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen. (lees meer over de nieuwe versie)


>> Kwaliteitsopgaven weergeven op een grotere kaart

>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar gemeente

Laatste nieuws

Stichting WBL boekt succes in strijd tegen uitplaatsingen naar het buitengebied

We zien bij veel gemeenten dat ze groene stedelijke functies, zoals sportterreinen en maneges, of milieuhinderlijke bedrijven naar het buitengebied willen verplaatsen. Zo komt in de kern weer ruimte beschikbaar om de woonfunctie en de leefomgevingskwaliteit te versterken. De keerzijde hiervan is dat hierdoor steeds stukjes van het open groene hart wordt afgeknabbeld. Soms gaat dit ook ten koste van natuurgebieden waar natuurorganisaties zich juist inzetten voor behoud en beheer van waardevolle natuur. Provincie Utrecht heeft

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Woerdens Beraad stopt, nieuwe rol voor Stichting?

Dirk van der Borg, de laatste voorzitter van het Woerdens Beraad  Na 10 jaar komt er een einde aan het samen-werkingsverband Woerdens Beraad, sinds 2005 de krachtenbundeling van alle Groene Hartgemeenten. Na raadpleging van de leden van het Woerdens Beraad, de 6 regionale samenwerkingsverbanden van de gemeenten in het Groene Hart, is dit besloten op 23 maart in Schoonhoven tijdens de laatste bijeenkomst van het Woerdens Beraad. Doel van het Woerdens Beraad was het bundelen

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Bezoek Zaans Rietveld hoogtepunt Kwaliteitstournee

Een groene dubbeldekker bus met rond de vijftig bestuurders, statenleden en natuurbeschermers toerde afgelopen zaterdag door het Groene Hart op zoek naar kwaliteit. Bezocht werden onder andere het Landgoed Bredius in Woerden, het Parkbos (in aanleg) in Haarzuilens, Green Parq Reewijkse Hout en de polder Weids Bloemendaal. Maar daarnaast kregen ook stadsvernieuwing (Defensie-eiland Woerden) en duurzame bedrijventerreinen( Middelland, Goudse Poort) veel aandacht. Hoogtepunt was het bezoek aan Zaans Rietveld, een vogelrijke polder kwaltiteitstournee1even ten zuiden

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Toenemende zorgen over ‘Groningse toestanden’ in Woerden

Er zijn in de provincie Utrecht toenemende zorgen over proefboringen naar gas. Zo zou er onder de Woerdense wijk Molenvliet gas zitten, waar gasbedrijven graag gebruik van willen maken. Politici en ook inwoners van de stad zitten met veel vragen en onrust. Het raadslid Elias Bom van Sterk Woerden vreest zelfs voor ‘Groningse toestanden’. Vorige week kreeg hij een stuk in handen waaruit blijkt dat het bedrijf Vermilion proefboringen gaat doen naar olie en gas.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Gedeputeerde Han Weber krijgt eerste waterlinieglossy

Op 6 maart wordt het eerste exemplaar van de waterlinieglossy uitgereikt aan Gedeputeerde Han Weber. Dit gaat gebeuren in het Gemaal De Hooge Boezem, waar de Oude Hollandse waterlinie een belangrijke rol speelt. Vlak bij het gemaal ligt de Zesde Boezemmolen, die maalvaardig wordt gemaakt om de Hooge Boezem te inunderen. De waterlinieglossy is een speciale uitgave van Groene Hart Leven, geheel gewijd aan de Oude Hollandse waterlinie, een van de zeven erfgoedlijnen van de

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Ruimtelijke kwaliteit Zuid-Holland volledig in kaart

Gedeputeerde Staten hebben de laatste 3 gebiedsprofielen vastgesteld. Het gaat om de gebieden ‘Gouwe Wiericke’, ‘Hollandse Biesbosch’ en ‘Bentwoud, Rottemeren en Zuidplas’. De provincie Zuid-Holland heeft nu in totaal 16 gebiedsprofielen vastgesteld. Dit doet zij in samenwerking met de betrokken gemeenten, regio’s, het waterschap en maatschappelijke organisaties. De al eerder vastgestelde gebiedsprofielen kunt u bekijken op het webportaal ‘Ruimtelijke kwaliteit in kaart’. Ruimtelijke kwaliteit De provincie geeft sturing aan de ruimtelijke ordening. Het begrip ruimtelijke

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

‘Verkavelen voor Groei’ Groot Wilnis-Vinkeveen succesvol afgerond

De kavelruil Groot Wilnis-Vinkeveen en Oukoop is met de aktepassering binnen een jaar succesvol afgerond. In totaal ruilden 27 partijen, waaronder 22 agrariërs, 300 hectare grond en daarbij wordt 65 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. De provincie Utrecht bracht 150 hectare grond in om deze kavelruil mogelijk te maken. De kavelruil is opgezet volgens de methode ‘Verkavelen voor Groei’, waarbij de agrariërs en andere grondeigenaren met elkaar aan tafel zelf een ruilplan maakten. Gedeputeerde Bart Krol van

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Drukbezochte conferentie: hoe halen we meer toeristen naar het Groene Hart?

Miljoenen toeristen uit binnen- en buitenland bezoeken Amsterdam maar ook Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Gemiddeld trekken ze 3,8 uur uit voor een tripje buiten de stad. Hoe halen we die toeristen naar het Groene Hart? Heeft het Groene Hart genoeg te bieden? En hebben we hiervoor de goede toeristische infrastructuur? Dit waren de vragen die centraal stonden in de conferentie gastvrijheidseconomie, die de Stichting Groene Hart op 13 november organiseerde. Bijna 200 ondernemers, bestuurders

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen opgericht

Vier natuurbeschermingsorganisaties slaan de handen ineen voor de betere toekomst van de Reeuwijkse Plassen. IVN, KNNV afdeling Gouda, de Wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland en de Stichting Groene Hart zijn verenigd in het Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen. Deze samenwerking vormt het begin van een nog groter netwerk. Gelijkgestemde organisaties worden uitgenodigd om mee te doen. <Zie de verklaring van de vier organisaties> Het Natuur Netwerk wil graag dat veel bewoners in een ruime regio rond de

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Leegstand Boerderijen

[Alterra, mrt 2014] De leegstand van boerderijen, schuren en stallen gaat de komende 15 jaar verontrustende vormen aannemen. Dit concludeerde onderzoekers van Alterra in een rapport dat ze afgelopen voorjaar publiceerden. De verwachting is dat 24.000 bedrijven op het platteland zullen stoppen. In totaal gaat het om een bijna onvoorstelbaar oppervlakte van 32 miljoen m² die een agrarische functie gaat verliezen. Voor de helft daarvan is een andere bestemming te vinden, maar dat betekent dat

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren


Meldpunt

Heeft u vragen of opmerkingen over locaties die nog niet zijn opgenomen in deze kwaliteitsatlas. meldt deze dan via het contactformulier.

Pagina's