Home

De Kwaliteits Atlas is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart.

De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen. (lees meer over de nieuwe versie)


>> Kwaliteitsopgaven weergeven op een grotere kaart

>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar gemeente

Laatste nieuws

Gedeputeerde Han Weber krijgt eerste waterlinieglossy

Op 6 maart wordt het eerste exemplaar van de waterlinieglossy uitgereikt aan Gedeputeerde Han Weber. Dit gaat gebeuren in het Gemaal De Hooge Boezem, waar de Oude Hollandse waterlinie een belangrijke rol speelt. Vlak bij het gemaal ligt de Zesde Boezemmolen, die maalvaardig wordt gemaakt om de Hooge Boezem te inunderen. De waterlinieglossy is een speciale uitgave van Groene Hart Leven, geheel gewijd aan de Oude Hollandse waterlinie, een van de zeven erfgoedlijnen van de

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

7 maart: Kwaliteitstournee langs ”Top Tien Groene Hart”

Tijdens het Kwaliteitsatelier begin november zei Gedeputeerde Bart Krol dat bij sommige Tweede Kamerleden negatieve beelden bestaan over het Groene Hart. Hij riep op om ook de positieve kanten in beeld te brengen: een soort Top Tien van het Groene hart. De Stichting Groene hart neemt deze oproep ter harte en organiseert op zaterdag 7 maart een zgn. Kwaliteitsatlas-tournee door het Groene Hart. Bezocht worden tien locaties in Harmelen, Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen en Gouda waar

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Ruimtelijke kwaliteit Zuid-Holland volledig in kaart

Gedeputeerde Staten hebben de laatste 3 gebiedsprofielen vastgesteld. Het gaat om de gebieden ‘Gouwe Wiericke’, ‘Hollandse Biesbosch’ en ‘Bentwoud, Rottemeren en Zuidplas’. De provincie Zuid-Holland heeft nu in totaal 16 gebiedsprofielen vastgesteld. Dit doet zij in samenwerking met de betrokken gemeenten, regio’s, het waterschap en maatschappelijke organisaties. De al eerder vastgestelde gebiedsprofielen kunt u bekijken op het webportaal ‘Ruimtelijke kwaliteit in kaart’. Ruimtelijke kwaliteit De provincie geeft sturing aan de ruimtelijke ordening. Het begrip ruimtelijke

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

‘Verkavelen voor Groei’ Groot Wilnis-Vinkeveen succesvol afgerond

De kavelruil Groot Wilnis-Vinkeveen en Oukoop is met de aktepassering binnen een jaar succesvol afgerond. In totaal ruilden 27 partijen, waaronder 22 agrariërs, 300 hectare grond en daarbij wordt 65 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. De provincie Utrecht bracht 150 hectare grond in om deze kavelruil mogelijk te maken. De kavelruil is opgezet volgens de methode ‘Verkavelen voor Groei’, waarbij de agrariërs en andere grondeigenaren met elkaar aan tafel zelf een ruilplan maakten. Gedeputeerde Bart Krol van

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Plannen van Groene-Hartgemeenten zoek

Het eerste artikel van de (nieuwe) Wet Ruimtelijke Ordening, die op 1 juli 2008 in werking is getreden luidt: “De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies vast waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd.” Deze plannen moeten worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl, een openbaar toegankelijke website waarop ook de bestemmingsplannen worden gepubliceerd. De werkgroep Planologie

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Drukbezochte conferentie: hoe halen we meer toeristen naar het Groene Hart?

Miljoenen toeristen uit binnen- en buitenland bezoeken Amsterdam maar ook Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Gemiddeld trekken ze 3,8 uur uit voor een tripje buiten de stad. Hoe halen we die toeristen naar het Groene Hart? Heeft het Groene Hart genoeg te bieden? En hebben we hiervoor de goede toeristische infrastructuur? Dit waren de vragen die centraal stonden in de conferentie gastvrijheidseconomie, die de Stichting Groene Hart op 13 november organiseerde. Bijna 200 ondernemers, bestuurders

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen opgericht

Vier natuurbeschermingsorganisaties slaan de handen ineen voor de betere toekomst van de Reeuwijkse Plassen. IVN, KNNV afdeling Gouda, de Wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland en de Stichting Groene Hart zijn verenigd in het Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen. Deze samenwerking vormt het begin van een nog groter netwerk. Gelijkgestemde organisaties worden uitgenodigd om mee te doen. <Zie de verklaring van de vier organisaties> Het Natuur Netwerk wil graag dat veel bewoners in een ruime regio rond de

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Vernietigend oordeel over aanpak wateroverlast Kockengen

[B.B. 23 sept.2014] De gemeente en het waterschap Stichtse Vecht blunderde bij de aanpak van de wateroverlast in Kockengen, blijkt uit een onderzoeksrapport van Twijnstra Gudde. Geen communicatie tussen de gemeente en het waterschap, stuwen die open stonden, verstopte gemalen en telefoons die niet werden opgenomen. Een onafhankelijk onderzoek velt een vernietigend oordeel over de aanpak van de wateroverlast in de gemeente Kockengen deze zomer. Extreme overlast Bij de zware regenval van maandag 28 juli

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Leegstand Boerderijen

[Alterra, mrt 2014] De leegstand van boerderijen, schuren en stallen gaat de komende 15 jaar verontrustende vormen aannemen. Dit concludeerde onderzoekers van Alterra in een rapport dat ze afgelopen voorjaar publiceerden. De verwachting is dat 24.000 bedrijven op het platteland zullen stoppen. In totaal gaat het om een bijna onvoorstelbaar oppervlakte van 32 miljoen m² die een agrarische functie gaat verliezen. Voor de helft daarvan is een andere bestemming te vinden, maar dat betekent dat

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Kwaliteitsatlas Nieuwe stijl

De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart. Deze website is in vorige versie ontwikkeld door het Programmabureau Groene Hart, het bureau van de Stuurgroep Groene Hart. De kwaliteitsatlas in deze nieuwe versie is tot stand gekomen in een samenwerking van het Programmabureau met de Stichting Groene Hart. In de kwaliteitsatlas is nu ook de Monitorkaart Groene Hart van de stichting opgenomen. Het is de ambitie van beide partijen om

Gepost in Actueel, Actueel Uitgelicht | Reageren

Het Reeuwijkse Land

[GroeneFlits, 2-12-2013] Het Reeuwijkse Land Centraal gelegen tussen de drie hoofdsteden van het Groene Hart ligt het Reeuwijkse land, een gebied waarvoor onlangs een structuurvisie is vastgesteld. In die structuurvisie worden de volgende vragen gesteld: Het veenweidelandschap is nu een prachtig slagenlandschap. Hoe houden we dat mooi en voorkomen we verrommeling? Welke ruimte heeft de agrarische sector nodig? Wat betekent natuurontwikkeling zoals de Ecologische Hoofdstructuur voor het platteland? Hoe gaan we om met het unieke

Gepost in Bijzonder | Reageren


Meldpunt

Heeft u vragen of opmerkingen over locaties die nog niet zijn opgenomen in deze kwaliteitsatlas. meldt deze dan via het contactformulier.