Home

De Kwaliteits Atlas is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart.

De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen. (lees meer over de nieuwe versie)

>> Kwaliteitsopgaven weergeven op een grotere kaart                                 >>Legenda

>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar gemeente

Laatste nieuws

20 juni Kwaliteitsatelier – ‘Landbouw en Landschap’

Overheden en ondernemers worden geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen die in de landbouw plaats vinden. Schaalvergroting, leegstand, bodemdaling,transitie naar andere teelten of andere (neven)activiteiten, beschikbaarheid van fossiele energie. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de landbouw en leiden tot ruimtelijke ontwikkelingen

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Kwaliteitstournee N207 trekt volle zalen

De Kwaliteitstournee die Stichting Groene hart afgelopen vrijdag organiseerde over de infrastructuurplannen rond de N207 tussen Gouda en Leimuiden trok veel belangstelling. De bus deed twee halteplaatsen en twee volle zalen in de Greenport Boskoop en in Leimuiden aan. Waddinxveen.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Polders Groene Hart staan onverminderd onder grote druk

De polders in het Groene Hart staan onder grote druk. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Groene Hart Academie heeft ingesteld. Student Lucas Houtzamer onderzocht de status van 60 polders in het Groene Hart die vier jaar geleden op

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Stichtingen willen polder Bijleveld duurzaam inrichten  

Polder mag geen woonlocatie worden De polder Bijleveld moet een groene buffer blijven tussen Groot-Utrecht en Woerden. De polder werd ooit aangewezen als glastuinbouwlocatie, later als bedrijventerrein en wordt nu bedreigd door woningbouw-plannen. Stichting Groene Hart en De Groene Buffer

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Bedrijventerrein Groote Haar; Passend in Groene Hart?

De Stichting Groene Hart stelt opnieuw vragen bij de ontwikkelingen in Gorinchem-Noord, waar de gemeente een nieuw bedrijventerrein wil ontwikkelen. Zo’n bedrijventerrein en de extra wegen die daarvoor moeten worden aangelegd zullen een groot beslag leggen op de nog open

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

PAL-commissie: “Groene Hart ontbeert leiderschap”

“Om een eind te maken aan de verdeeldheid in het Groene Hart moet er een sterke regiegroep of regeringscommissaris komen. Deze staat boven de partijen, vergelijkbaar met commissaris voor het Deltaprogramma”, aldus het AD Groene Hart van 16 november j.l.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Uitspraak over De Brinkhorst in Moordrecht teleurstellend

Milieuvereniging Zuidplas vindt de uitspraak van de Raad van State teleurstellend voor de burgers in Moordrecht De Raad van State heeft op 28 oktober 2015 inzake het bestemmingsplan bepaald, dat de nieuwe buitenwijk “De Brinkhorst” van Moordrecht gebouwd mag worden.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Bentwoud kwaliteitsbos ?

Iedereen spreekt tot nu toe over de omvang van het bosgebied maar een deskundig hydroloog wees op het onderstaande kwaliteitsvraagstuk. Destijds is niet voor niets besloten om het Bentwoud uit te breiden tot de hele polder Achterof. Dat heeft te

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Nieuwe weg door het Bentwoud?

Gemeente Waddinxveen heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor een stuk van het grondgebied waarop het Bentwoud wordt aangelegd. De gemeente zegt dit te doen om de aanleg van het bos niet te vertragen, maar het grootste deel van het plangebied betreft

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

PAL-symposium: nieuwe Groene Hart visie nodig

Twee honderd belangstellenden waren vrijdag naar het symposium van de  Provinciale Adviescie. Leefomgevingskwaliteit (PAL) in Fort Wiericker-schans gekomen. Oud-VVD-statenlid en PAL-voorzitter Jan Helder zette de toon met een sombere analyse van de gevaren die het Groene Hart bedreigen, o.a. economische

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren


Meldpunt

Heeft u vragen of opmerkingen over locaties die nog niet zijn opgenomen in deze kwaliteitsatlas. meldt deze dan via het contactformulier.

Pagina's