Home

De Kwaliteits Atlas is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart. De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen.


>> Kwaliteitsopgaven weergeven op een grotere kaart >> Atlaskaart      >>Legenda

>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar gemeente
>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar thema:

Laatste nieuws

Welke boer verdient volgens jou de Gouden Grutto?

Vogelbescherming Nederland looft een Gouden Grutto uit voor de boer met de beste plannen voor nóg meer natuur op zijn bedrijf. Onder de genomineerde boeren bevinden zich echter geen boeren uit het Groene Hart. De Stichting Groene Hart roept daarom iedereen op om nu ook boeren

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Provincie wijst nieuwbouw af bij Haastrechtse molen

De Provincie-ZH wijst de bouw van vijf nieuwe woningen in de directe nabijheid van de Haastrechtse molen af. Het bestemmingsplan die dit moet mogelijk maken is in strijd met de provinciale Verordening Ruimte 2014. Daarin is bepaald dat er binnen

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Bezwaren tegen Recreatieplannen Kaag en Braasem

De Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o. (VBOLKB) heeft een zienswijze ingediend tegen de recreatieplannen van gemeente Kaag en Braasem. Ze vindt deze plannen veel te vergaand. Daarmee wordt weer een stap gezet naar

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Alphen overweegt nieuwbouw in de Gnephoek

De gemeente Alphen aan den Rijn zoekt nieuwe ruimte voor woningbouw en overweegt om in de Gnephoek een nieuwbouwwijk met 10.000 woningen te bouwen. De gemeenteraad wil echter eerst onderzoek of de Gnephoek wel de meest geschikte locatie is. Een nieuwe woonwijk zou

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Nieuwe woningbouwplannen Kockengen

Met het aantrekken van de economie zien we weer allemaal plannetjes voor nieuwbouw ontstaan. Het plan om in Kockengen het vierde Kwadrant te bebouwen is momenteel ter visie gelegd. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van 70 woningen mogelijk en

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Zon- en Windenergie polder Rijnenburg

Er zijn plannen om in deze polder, waarin voorlopig niet gebouwd wordt, in te richten voor zon- en windenergieopwekking. De vraag: “Hoe kunnen we de polder Rijnenburg benutten voor het grootschalig opwekken van duurzame energie?”staat centraal in een stadsgesprek dat

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Herindeling Vijfheerenlanden

In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden loopt een discussie over een nieuwe gemeentelijke herindeling. De Zuid-Hollandse gemeenten Zederik en Leerdam kiezen voor samenwerking met de Utrechtse gemeente Vianen. De Colleges van de drie gemeenten willen als nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ook over naar provincie Utrecht.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Prominenten stellen strategische visie voor Krimpenerwaard op

Officieel is het een burgerinitiatief, omdat stedenbouwkundige Riek Bakker uit Berkenwoude op persoonlijke titel met een groep deskundigen de toekomst van de Krimpenerwaard gaat beschouwen.  Daarvoor wordt wel 300.000 euro uitgetrokken en nemen prominenten als Commissaris van de Koning Jaap

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Aanvalsplan Natuurmonumenten: Kom op voor het landschap

Ons mooie Nederland slibt langzaam dicht. Het landschap en de natuur staan zwaar onder druk door de aanleg van bedrijventerreinen en snelwegen, intensivering van de landbouw en oprukkende bebouwing. Als we niet opletten, verliezen we voor altijd de mooie landschappen en vergezichten

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Gebiedsovereenkomst Veenweiden getekend

8 december 2016 – De overheden in Gouwe Wiericke gaan intensiever samenwerken aan de toekomst van deze regio. Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland en de provincie Zuid-Holland hebben daarvoor de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren