Home

De Kwaliteits Atlas is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart. De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen.

>> Kwaliteitsopgaven weergeven op een grotere kaart >> Atlaskaart      >>Legenda

>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar gemeente
>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar thema:

Laatste nieuws

Stilte expositie tot 30 augustus in Noord-Holland

De door Stichting Groene Hart samengestelde tentoonstelling over stilte en stiltegebieden is nog tot 30 augustus te zien in het provinciehuis van Noord Holland aan Houtplein 33 in Haarlem en is op werkdagen te bezoeken van 8.00 uur tot 18.00

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Geen onnodig bedrijfsterrein bij Gorinchem

Stichting Groene Hart blijft tegen de aanleg van een grootschalig bedrijventerrein in de groene polders van Gorinchem Noord. Al meer dan 10 jaar is de gemeente Gorinchem bezig deze plannen te realiseren, omdat de betreffende gronden ooit tegen forse kosten

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Bezwaren tegen Woningbouwplannen Leimuiden-West

Het plan om 67 villa’s te bouwen op 4.5 meter boven dorpsniveau is een onomkeerbare een grove inbreuk op het prachtige polderlandschap ter plaatse. Dat is de reactie van enkele prominente inwoners van het dorp Leimuiden. Zij hebben een zienswijze

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

500 hectare nieuwe natuur in de Krimpenerwaard

Onder veel belangstelling is op 22 juni 2017 de oplevering van 500 hectare nieuwe natuur in de Krimpenerwaard gevierd. Gedeputeerde Han Weber onthulde samen met andere bestuurders een kunstwerk van 3 zwarte sterns, symboliserend voor de 3 natuurgebieden De Nesse, Berkenwoudse

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Zonnepark Hagestein, Vianen

Zonne-energiebedrijf Powerfield wil bij Hagestein een zonnepark bouwen van 5,5 hectare. Daar is plaats voor 19.000 zonnepanelen, samen goed voor 5 megawatt aan energie. Een poging om ook de nabij gelegen hoogstamboomgaard hierbij te trekken en daarvoor te kappen ging

Gepost in Actueel Uitgelicht | 2 Comments

Bezwaren tegen Zorglandgoed Bloemendaal in de Vijfheerenlanden

Gemeente Vianen wil in de polder Bloemendaal de bouw van een landgoed met zorgwoningen mogelijk maken en daarvoor de agrarische bestemming wijzigen. Stichting Groene Hart en Stichting Buiten Gezond in Vianen hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Zij vinden dat eerst ruimte gezocht moet

Gepost in Actueel, Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Sliedrecht positief over recreatief knooppunt

Vorige maand is door het college van B&W het Recreatief Knooppunt Sliedrecht gepresenteerd. Naast de accommodatie voor v.v. Sliedrecht met zes voetbalvelden, een tribune en 360 parkeerplaatsen toont het ontwerp een openbaar recreatiegebied, een privaat recreatieterrein, een toeristisch overstappunt (TOP),

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Recreatieschap Vinkeveense Plassen verkoopt 38 legakkers

De veiling van legakkers in de Vinkeveense Plassen is volgens de gemeente goed verlopen. In totaal werden 38 legakkers verkocht; langwerpige smalle eilandjes ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. De veiling bracht in totaal 440.000 euro op. De opbrengst

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Prominenten stellen strategische visie voor de Krimpenerwaard op (2)

Onder aanvoering van stedebouwkundige Riek Bakker heeft een groep prominenten als Commissaris van de Koning Jaap Smit, voormalig minister Sybilla Dekker, Deltacommissaris Wim Kuijken en oud-directeur Staatbosbeheer Chris Kalden een rapport opgesteld over de toekomst van de Krimpenerwaard. Zie eerder bericht

Gepost in Actueel Uitgelicht | 2 Comments

Strepen door recreatieplan Kaag en Braassem

GS maken bezwaar tegen het toestaan van bepaalde vormen van nieuwe bedrijvigheid en bebouwing in glastuinbouwgebieden, op boerenlandschap, rondom molens en langs het braassemermeer. (5-4-2017) Recreatieve nieuwbouw in belangrijke weidevogelgebieden en groene buffers zijn uit den boze. GS willen dat

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren