Home

De Kwaliteits Atlas is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart. De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen.

>> Kwaliteitsopgaven weergeven op een grotere kaart >> Atlaskaart      >>Legenda

>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar gemeente
>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar thema:

Laatste nieuws

Leegstand in de agrarische sector

Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren – een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Hoeveel erven dat tot 2030 zullen zijn, is in kaart gebracht door Alterra in het rapport Vrijkomende agrarische bebouwing

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Extra geld voor Natuurnetwerk Krimpenerwaard

De provincie Zuid-Holland doet een extra investering van €24,4 miljoen voor de realisatie van het Natuurnetwerk Krimpenerwaard. Daarmee kan de aangepaste realisatiestrategie van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard uitgevoerd worden. De stuurgroep wil dat agrariërs zélf aan de slag gaan met

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

WOB-gegevens openbaar over olie- en gasboringen Woerden

In het kader van ‘Laat Woerden niet zakken’ is door gemeenteraadslid Elias Bom van STERK Woerden een WOB-verzoek ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Doelstelling hiervan is het boven tafel krijgen van alle beschikbare kennis die er is over

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Woningbouw in Leimuiden-West onzeker door nieuwe regels

Op last van het provinciebestuur moet Kaag en Braassem de geplande woningbouw in Leimuiden-West heroverwegen. Of de situatie gevolgen heeft voor de vernieuwing van de voetbal- en tennisaccommodaties is nog niet duidelijk. De onzekerheid over de woningbouwplannen is een direct

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Eerste Zuid-Hollands regionaal energieakkoord getekend

Tijdens het Regiocongres van Holland Rijnland hebben 18 deelnemende partijen het Regionaal Energieakkoord ondertekend. Daarmee onderschrijven zij de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn en bij te dragen aan de aan de nationale en internationale klimaat- en

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Meer leefruimte voor de otter

Met aanleg van drie faunatunnels bij de Nieuwkoopse Plassen krijgen de otters de door iedereen gewenste veilige route van en naar de Nieuwkoopse Plassen. Lange tijd vormde de Uitweg een grote barrière. De ‘Pas op Otter’-borden langs de Uitweg kunnen nu

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

LTO-Toekomstvisie Groene Hart Noord

De LTO Noord-afdelingen Alphen-Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Rijn- en Vlietlanden hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een gebiedsvisie richting 2030 voor de veehouderij en de akkerbouw in het gebied in het noordwesten van het Groene Hart.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Groenehartgemeenten maken zich sterk voor stilte

Gemeenten in het Groene Hart zijn een actie gestart met een oproep aan de burgers om te stemmen voor stilte. De actie is gericht tegen verdere groei van Schiphol. De Stichting Groene Hart pleit daarnaast voor een bredere aanpak waarbij

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Nieuw veen wordt gevormd door natte landbouw

De veenweiden blijven dalen, terwijl de zeespiegel stijgt. De enige oplossing lijkt nat boeren oftewel paludicultuur. Proefprojecten moeten uitwijzen of dat gaat lukken, zoals in Friesland waar lisdodden worden gekweekt. In het Ilperveld bij Amsterdam zijn ze vier jaar geleden al

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Protestdemonstratie in Boskoop tegen wegenplannen

Met protestborden en pamfletten hebben tientallen inwoners voor het Floragebouw in Boskoop geprotesteerd tegen de komst van de Verlengde Bentwoudlaan en de gevolgen daarvan voor Hazerswoude-Dorp. Op dat moment kwamen raads- en statenleden bijeen om van gedeputeerde Floor Vermeulen te

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren