Home

De Kwaliteits Atlas is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart. De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart en de discussie over de ontwikkelingen.


>> Kwaliteitsopgaven weergeven op een grotere kaart >> Atlaskaart      >>Legenda

>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar gemeente
>> Kwaliteitsopgaven ingedeeld naar thema:

Laatste nieuws

Bestemmingsplan De Steupel opnieuw vernietigd

De Raad van State heeft op 23 feb. 2017 opnieuw het besluit van de gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk tot vaststelling van het bestemmingsplan De Steupel vernietigd. De Stichting Natuurbehoud De Steupel heeft van meet af aan bezwaar gemaakt tegen de plannen voor

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Nieuwe woningbouwplannen Kockengen

Met het aantrekken van de economie zien we weer allemaal plannetjes voor nieuwbouw ontstaan. Het plan om in Kockengen het vierde Kwadrant te bebouwen is momenteel ter visie gelegd. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van 70 woningen mogelijk en

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Woningbouw Gnephoek

Alphen wil uitbreiding van de stad in polder Gnephoek http://www.ad.nl/alphen/bouw-geen-huizen-in-de-gnephoek~a485add2/ zie op de Atlaskaart

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Zon- en Windenergie polder Rijnenburg

Er zijn plannen om in deze polder, waarin voorlopig niet gebouwd wordt, in te richten voor zon- en windenergieopwekking. De vraag: “Hoe kunnen we de polder Rijnenburg benutten voor het grootschalig opwekken van duurzame energie?”staat centraal in een stadsgesprek dat

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Herindeling Vijfheerenlanden

In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden loopt een discussie over een nieuwe gemeentelijke herindeling. De Zuid-Hollandse gemeenten Zederik en Leerdam kiezen voor samenwerking met de Utrechtse gemeente Vianen. De Colleges van de drie gemeenten willen als nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ook over naar provincie Utrecht.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Prominenten stellen strategische visie voor Krimpenerwaard op

Officieel is het een burgerinitiatief, omdat stedenbouwkundige Riek Bakker uit Berkenwoude op persoonlijke titel met een groep deskundigen de toekomst van de Krimpenerwaard gaat beschouwen.  Daarvoor wordt wel 300.000 euro uitgetrokken en nemen prominenten als Commissaris van de Koning Jaap

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Aanvalsplan Natuurmonumenten: Kom op voor het landschap

Ons mooie Nederland slibt langzaam dicht. Het landschap en de natuur staan zwaar onder druk door de aanleg van bedrijventerreinen en snelwegen, intensivering van de landbouw en oprukkende bebouwing. Als we niet opletten, verliezen we voor altijd de mooie landschappen en vergezichten

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Woningbouw in de uiterwaarden Hollandsche IJssel

Gemeente Gouda wil 5 woningen bouwen op een voormalig bedrijfskavel aan de zuidzijde van de Goejanverwelledijk. De werkgroep GoudaKrimpenerwaard bepleit aanpassingen van het plan om te voorkomen dat Gouda het zicht op de rivier verliest. Het ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42 ligt

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Nieuw bestemmingsplan De Steupel ter inzage.

Voor de derde maal heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan De Steupel vastgesteld. Tweemaal eerder zijn bestemmingsplannen door de raad van staten vernietigd. De Steupel is een nog ongerept gebied dat ligt aan de Reeuwijkse Plassen. Eerder wilde de

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Gebiedsovereenkomst Veenweiden getekend

8 december 2016 – De overheden in Gouwe Wiericke gaan intensiever samenwerken aan de toekomst van deze regio. Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland en de provincie Zuid-Holland hebben daarvoor de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren