Nieuw veen wordt gevormd door natte landbouw

De veenweiden blijven dalen, terwijl de zeespiegel stijgt. De enige oplossing lijkt nat boeren oftewel paludicultuur. Proefprojecten moeten uitwijzen of dat gaat lukken, zoals in Friesland waar lisdodden worden gekweekt. In het Ilperveld bij Amsterdam zijn ze vier jaar geleden al begonnen met veenmos. Het radioprogramma Vroege Vogels besteedde hier aandacht aan met een reportage

Omhoog met het veen

Door het verlagen van het grondwater in veenweidegebieden ‘verbrandt’ heel veel veen. Het vliegt daarbij als CO2 de lucht in. Op die manier komt er uit het Nederlands Veenweidegebied jaarlijks net zoveel CO2 als de uitstoot van twee miljoen auto’s.

Het huidige beheer van veenweidegebieden is niet toekomstbestendig, zeker niet bij het veranderende klimaat en de stijging van de zeespiegel. De vicieuze cirkel van bodemdaling gevolgd door aanpassing van het waterpeil moet worden doorbroken. Om deze reden werd in het project Omhoog met het Veen afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een duurzaam alternatief: actief herstel van veenvormende natuur op voormalige landbouwgrond.

Korte animatiefilm over het vernatten van veenweidegebieden en de kansen voor ecosysteemherstel & paludicultuur. Bron: Landschap Noord-Holland

Lees verder: NPOradio1.nl

zie ook:

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*