Auteur: Webmaster

Roep om nieuwbouwhuizen zwelt weer aan

De kranten staan weer vol met de stijgende huizenprijzen en de roep om meer huizen te bouwen. In september 2017 hebben 2 economen een artikel gepubliceerd over de uitwerking van deze reacties in de huizenmarkt. Het lastige is namelijk dat

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Petitie voor behoud Zeldenrust in Benschop

Bewoners van Benschop hebben een petitie opgesteld voor het behoud van het monumentale landgoed Zeldenrust en de karakteristieke lintbebouwing van het dorp. Ze ageren daarmee tegen de bouwplannen van de projectontwikkelaar die de restauratie van het monument wil bekostigen met

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

PARK-advies Kwaliteitsbeeld 2050

“Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050” heet het advies dat de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), Jandirk Hoekstra, presenteert aan de provincie Noord-Holland. Het kwaliteitsbeeld beschrijft de waarden van het provinciale landschap, brengt in beeld hoe met de diverse opgaven die op het

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Leimuiden-West weer stapje verder?

Het bestemmingsplan Leimuiden-West voorziet in verbetering van de voetbalvelden (aanleg van een kunstgrasveld) en uitbreiding van de tennisbanen. Sportbeoefenaars zijn er erg blij mee. Direct omwonenden hebben nog wel eisen met betrekking tot het afschermen van geluid en licht van

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Alternatief plan rondweg Alphen?

Sommige partijen in de gemeente Alphen aan den Rijn willen een noordwestelijke rondweg aanleggen, die aansluit op de Maximabrug. Een fervente voorstander is Nieuw Elan en wethouder Gerard van As. Daarvoor moet echter een brug over de Heimanswetering worden aangelegd. Volgens Nieuw Elan

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Provincie toch akkoord met Leimuiden-West

De bouw van 104 woningen langs de ringvaart in Leimuiden mag toch doorgaan van de provincie. Eerder liet de provincie weten dat de gemeente dit bouwplan moest heroverwegen. “We kunnen niet zomaar ineens woonwijken in de weilanden neerpletteren” volgens de

Geplaatst in Actueel

Bomen Autenasekade gekapt

Bewoners slaan alarm na bomenkap aan de Autenasekade in Vianen. Deze bomen zouden om moeten vanwege de windvang van de grote windturbines die daar onlangs geplaatst zijn. De turbines met een ashoogte van 100 meter steken echter hoog boven de

Geplaatst in Actueel

Drechtzone verdient goede bescherming

Inwoners van Leimuiden dienen een zienswijze in op bestemmingsplan Buitengebied-Oost van Kaag en Braassem. Zij stellen zich achter de motie die in de raad is aangenomen en in lijn is met het “Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek (LOP)”. Ze gaan echter

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Eerste bijvriendelijke gemeenten in Zuid-Holland

Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Zoetermeer en Zoeterwoude hebben als eerste 5 gemeenten de eretitel bijvriendelijke gemeente ontvangen. Deze gemeenten werken aan bijvriendelijk beheer onder de noemer Groene Cirkel Bijenlandschap. Samen met de provincie en andere overheden, wetenschappers, bedrijven, terreinbeheerders,

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Bouwplannen rond landgoed Zeldenrust in Benschop

In Benschop is onrust ontstaan rond de nieuwbouwplannen van 60 woningen op een agrarisch perceel bij villa Zeldenrust. Het plan is om de nieuwbouw te gebruiken om de restauratie van het verpauperde rijksmonument Zeldenrust te financieren en de eigenaar uit te kopen.

Geplaatst in Actueel Uitgelicht