Categorie: Actueel

Natuur in buitengebied Kaag en Braassem krijgt betere bescherming

Op aanwijzing van de provincie ZH wordt het bestemmingsplan Buitengebied Oost aangepast. De gemeente had in het plan niet de mogelijkheid meegenomen om gebieden aan te wijzen waar geen toeristische activiteiten mogen plaats vinden. Gebieden waar de natuur vrij haar

Geplaatst in Actueel

Stilte expositie tot 30 augustus in Noord-Holland

De door Stichting Groene Hart samengestelde tentoonstelling over stilte en stiltegebieden is nog tot 30 augustus te zien in het provinciehuis van Noord Holland aan Houtplein 33 in Haarlem en is op werkdagen te bezoeken van 8.00 uur tot 18.00

Geplaatst in Actueel

Bezwaren tegen Zorglandgoed Bloemendaal in de Vijfheerenlanden

Gemeente Vianen wil in de polder Bloemendaal de bouw van een landgoed met zorgwoningen mogelijk maken en daarvoor de agrarische bestemming wijzigen. Stichting Groene Hart en Stichting Buiten Gezond in Vianen hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Zij vinden dat eerst ruimte gezocht moet

Geplaatst in Actueel, Actueel Uitgelicht

EnergieTournee 2017

Op vrijdag 16 juni organiseert de Stichting Groene Hart – in samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart – een tournee langs een aantal locaties, waar initiatieven voor de energietransitie worden genomen. Met een bus op bio-diesel worden bezoeken gebracht aan onder

Geplaatst in Actueel

Bestemmingsplannen Groote Haar Gorinchem vastgesteld

De gemeenten Gorinchem en Giessenlanden hebben de bestemmingsplannen voor bedrijventerrein, windturbines en nieuwe aansluiting aan de A27 vastgesteld. Wel zijn bij de vaststelling een aantal belangrijke wijzigingen in de plannen aangebracht. Inspraakreacties en zienswijzen zijn bij de besluitvorming meegenomen. De

Geplaatst in Actueel

Stilte-expositie geopend

Donderdag 18 mei heeft Gedeputeerde Mariette Pennarts de exposite Het geluid van de stilte geopend. Deze expositie staat tot medio juni opgesteld in het Huis voor de Provincie Utrecht. Bezoekers krijgen een beeld van de stiltegebieden in het Groene hart,

Geplaatst in Actueel

Groene Hart Meeting 13 mei in Gouda

De Goudse Garenspinnerij is de locatie voor de Groene Hart Meeting die de Stichting Groene hart op zaterdag 13 mei organiseert. Thema van de meeting is de versterking van landschap en identiteit, zoals genoemd in de Perspectiefnota Groene Hart. Welke

Geplaatst in Actueel

Eilandjes Vinkeveense Plassen in de veiling

Bijna alle eilandjes in de Vinkeveense Plassen komen in privébezit. Het gaat om de zogeheten legakkers waarop in vroeger jaren het uitgestoken veen op lag te drogen. Recreatieschap Vinkeveense Plassen brengt in april 44 legakkers onder de hamer. Door de hoge

Geplaatst in Actueel

Woningbouw Gnephoek

Alphen wil uitbreiding van de stad in polder Gnephoek http://www.ad.nl/alphen/bouw-geen-huizen-in-de-gnephoek~a485add2/ zie op de Atlaskaart

Geplaatst in Actueel

Woningbouw in de uiterwaarden Hollandsche IJssel

Gemeente Gouda wil 5 woningen bouwen op een voormalig bedrijfskavel aan de zuidzijde van de Goejanverwelledijk. De werkgroep GoudaKrimpenerwaard bepleit aanpassingen van het plan om te voorkomen dat Gouda het zicht op de rivier verliest. Het ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42 ligt

Geplaatst in Actueel