Categorie: Actueel Uitgelicht

Drechtzone verdient goede bescherming

Inwoners van Leimuiden dienen een zienswijze in op bestemmingsplan Buitengebied-Oost van Kaag en Braassem. Zij stellen zich achter de motie die in de raad is aangenomen en in lijn is met het “Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek (LOP)”. Ze gaan echter

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Eerste bijvriendelijke gemeenten in Zuid-Holland

Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Zoetermeer en Zoeterwoude hebben als eerste 5 gemeenten de eretitel bijvriendelijke gemeente ontvangen. Deze gemeenten werken aan bijvriendelijk beheer onder de noemer Groene Cirkel Bijenlandschap. Samen met de provincie en andere overheden, wetenschappers, bedrijven, terreinbeheerders,

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Bouwplannen rond landgoed Zeldenrust in Benschop

In Benschop is onrust ontstaan rond de nieuwbouwplannen van 60 woningen op een agrarisch perceel bij villa Zeldenrust. Het plan is om de nieuwbouw te gebruiken om de restauratie van het verpauperde rijksmonument Zeldenrust te financieren en de eigenaar uit te kopen.

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

De Weide II in Meerkerk: eerste gasloze wijk in de streek

Geen gasaansluiting, auto’s te gast, volop groen, water en speelruimte; de nieuwe wijk De Weide II in Meerkerk krijgt een compleet andere invulling dan een ‘gewoon’ nieuwbouwproject. Gas gaat tot het verleden behoren. Wat dat betreft zijn de nieuwe bewoners

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Gedeputeerde: polder op slot voor woningbouw

De polder gaat op slot voor woningbouw. Alleen bij hoge uitzondering mogen gemeenten hier nog huizen uit de grond stampen, zegt Zuid-Hollands gedeputeerde Adri Bom-Lemstra in het AD Groene hart van 18 november. Met het aantrekken van de economie stijgt

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Geen categorie

Aanleg Hennipgaarde van start

Na lange voorbereidingen is op 2 november de aanleg van Hennipgaarde van start gegaan. Het is een gebied van 9 hectare in de Eendragtspolder, gelegen tussen de Willem Alexander Roeibaan en de bebouwde kom van Zevenhuizen, dat straks voor ieder iets

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Noodoverloopgebied De Ronde Hoep in de inspraak

Zowel het waterschap als de gemeente hebben plannen opgesteld om van de polder De Ronde Hoep een noodoverloopgebied te maken. De gemeente Ouder-Amstel heeft op 17 oktober 2017 het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een plan

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Leegstand in de agrarische sector

Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren – een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Hoeveel erven dat tot 2030 zullen zijn, is in kaart gebracht door Alterra in het rapport Vrijkomende agrarische bebouwing

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Extra geld voor Natuurnetwerk Krimpenerwaard

De provincie Zuid-Holland doet een extra investering van €24,4 miljoen voor de realisatie van het Natuurnetwerk Krimpenerwaard. Daarmee kan de aangepaste realisatiestrategie van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard uitgevoerd worden. De stuurgroep wil dat agrariërs zélf aan de slag gaan met

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

WOB-gegevens openbaar over olie- en gasboringen Woerden

In het kader van ‘Laat Woerden niet zakken’ is door gemeenteraadslid Elias Bom van STERK Woerden een WOB-verzoek ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Doelstelling hiervan is het boven tafel krijgen van alle beschikbare kennis die er is over

Geplaatst in Actueel Uitgelicht