Categorie: Actueel Uitgelicht

Aanleg Hennipgaarde van start

Na lange voorbereidingen is op 2 november de aanleg van Hennipgaarde van start gegaan. Het is een gebied van 9 hectare in de Eendragtspolder, gelegen tussen de Willem Alexander Roeibaan en de bebouwde kom van Zevenhuizen, dat straks voor ieder iets

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Noodoverloopgebied De Ronde Hoep in de inspraak

Zowel het waterschap als de gemeente hebben plannen opgesteld om van de polder De Ronde Hoep een noodoverloopgebied te maken. De gemeente Ouder-Amstel heeft op 17 oktober 2017 het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een plan

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Leegstand in de agrarische sector

Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren – een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Hoeveel erven dat tot 2030 zullen zijn, is in kaart gebracht door Alterra in het rapport Vrijkomende agrarische bebouwing

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Extra geld voor Natuurnetwerk Krimpenerwaard

De provincie Zuid-Holland doet een extra investering van €24,4 miljoen voor de realisatie van het Natuurnetwerk Krimpenerwaard. Daarmee kan de aangepaste realisatiestrategie van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard uitgevoerd worden. De stuurgroep wil dat agrariërs zélf aan de slag gaan met

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

WOB-gegevens openbaar over olie- en gasboringen Woerden

In het kader van ‘Laat Woerden niet zakken’ is door gemeenteraadslid Elias Bom van STERK Woerden een WOB-verzoek ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. Doelstelling hiervan is het boven tafel krijgen van alle beschikbare kennis die er is over

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Woningbouw in Leimuiden-West onzeker door nieuwe regels

Op last van het provinciebestuur moet Kaag en Braassem de geplande woningbouw in Leimuiden-West heroverwegen. Of de situatie gevolgen heeft voor de vernieuwing van de voetbal- en tennisaccommodaties is nog niet duidelijk. De onzekerheid over de woningbouwplannen is een direct

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Eerste Zuid-Hollands regionaal energieakkoord getekend

Tijdens het Regiocongres van Holland Rijnland hebben 18 deelnemende partijen het Regionaal Energieakkoord ondertekend. Daarmee onderschrijven zij de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn en bij te dragen aan de aan de nationale en internationale klimaat- en

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Meer leefruimte voor de otter

Met aanleg van drie faunatunnels bij de Nieuwkoopse Plassen krijgen de otters de door iedereen gewenste veilige route van en naar de Nieuwkoopse Plassen. Lange tijd vormde de Uitweg een grote barrière. De ‘Pas op Otter’-borden langs de Uitweg kunnen nu

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

LTO-Toekomstvisie Groene Hart Noord

De LTO Noord-afdelingen Alphen-Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Rijn- en Vlietlanden hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een gebiedsvisie richting 2030 voor de veehouderij en de akkerbouw in het gebied in het noordwesten van het Groene Hart.

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Groenehartgemeenten maken zich sterk voor stilte

Gemeenten in het Groene Hart zijn een actie gestart met een oproep aan de burgers om te stemmen voor stilte. De actie is gericht tegen verdere groei van Schiphol. De Stichting Groene Hart pleit daarnaast voor een bredere aanpak waarbij

Geplaatst in Actueel Uitgelicht