EnergieTournee2017

De Stichting Groene Hart organiseert een bustournee langs een aantal locaties, waar initiatieven voor de energietransitie worden genomen.
Als (voorlopige) datum is vrijdag 16 juni gekozen.

De bedoeling is om de discussie over de energietransitie te voeden:

 • hoe urgent is de overgang van fossiele naar duurzame energiegebruik?
 • welke potenties zijn er in het Groene Hart voor overgang naar duurzame energie
 • en gaan we zo de doelen halen?

Energietransitie in Kaart (atlaskaart)

De atlaskaart geeft locaties weer, waar initiatieven zijn of worden genomen om duurzame energie te winnen. Daarbij gaan we vooral in op de warmtevraag; warmte is immers de grootste bron bij het energieverbruik.

Deze kaart is verre van volledig. Graag willen we daarom zoveel aanvullingen ontvangen.
Deze kaart zal met enige regelmaat worden bijgewerkt.

 

Interessante kaartgegevens kan ook gevonden worden op http://pico.geodan.nl/map.html
Lees hierover meer op Groenehartmedia.info

 

 • In het Groene Hart heeft Woerden zich aangemeld voor een Green Deal Aardgasvrije Wijken.
  Lees hierover meer bij Greenvis.
 • Informatie over het geplande Zonnepark Zuidplas is te vinden in de omgevingsvergunning
 • Indaver laat zien in “animatie_vergister_Alphen” hoe de biovergisting werkt.
 • Bij het zoeken naar warmtebronnen kan je denken aan:
  –restwarmte van een ijsbaan, ziekenhuis, datacenter
  – warmte uit vergisting van visafval uit de voedselverwerkende industrie
  – warmte uit drinkwaterkoeling en afvalwaterzuivering
  – geothermische bronnen
  – houtsnippers en snijafval uit het omringende landschap
  – warmte uit een nabijgelegen recreatieplas
  – biogas uit mestvergisting
 • Energietransitiekaart (resultaten werktafel 7 nov.2016)

 

 

 

 

 • Donderdag 1 juni: Regionale Klimaattop Midden Holland
  12.30 – 17.00 uur 
  Locatie: Stadhuis Gouda of Flora Boskoop

 

 

 

Energietransitie in Kaart (GMaps-kaart)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

*