Gebiedsovereenkomst Veenweiden getekend

convenantgouwewiericke8 december 2016 – De overheden in Gouwe Wiericke gaan intensiever samenwerken aan de toekomst van deze regio. Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, de hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland en de provincie Zuid-Holland hebben daarvoor de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend.

Nieuwe manier van samenwerken

Gouwe Wiericke is een economisch sterk landbouwgebied en een uniek natuur- en recreatiegebied. Om dit mooie gebied te behouden en te versterken, werken de betrokken overheden samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. De regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken ligt nu niet meer bij de provincie, maar bij het gebied zelf, dichter bij de praktijk.
Christiaan van der Kamp, burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk en voorzitter van de Stuurgroep Gouwe Wiericke: “De leden van de stuurgroep zitten dankzij deze nieuwe samenwerking zelf aan het stuur bij regionale opgaven. Daarbij maken zij graag gebruik van de inzet en kennis van grondeigenaren en agrariërs, ondernemers, recreanten en maatschappelijke partijen als LTO en natuurorganisaties. We willen bijvoorbeeld toe naar een duurzaam beheer van de natuur in het gebied. Daarbij willen we graag natuur en landbouw dichter bij elkaar brengen. We werken daarom aan de samenwerking tussen alle betrokken partijen.”

Afspraken

In de Gebiedsovereenkomst staan afspraken over natuur, landbouw, water en recreatie. De regio zorgt voor gebiedseigen natuur en stimuleert de melkveehouderij om te blijven innoveren én om een steentje bij te dragen aan het behoud van gezonde natuur en biodiversiteit. En samen met de regio’s Krimpenerwaard en Rijn- en Veenstreek werkt Gouwe Wiericke aan een recreatieprogramma, zodat nog meer mensen kunnen genieten van het landschap en de erfgoed-iconen.

Bron: VeenweidenGouweWiericke.nl  ; lees ook “36 miljoen voor groen, boeren en recreatie” (AD/Groene Hart)

Zie Kwaliteitsopgave Veenweideconvenant Gouwe Wiericke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*