Auteur: Webmaster

Dorp Kanis wordt opgehoogd

In Kanis is begonnen met het ophogen van de bodem. Daarmee moet een einde komen aan de steeds terugkerende wateroverlast, verzakkingen van tuinen en straten en kabel- en leidingbreuken. Onder de straten in Kanis wordt een zettingsvrije betonconstructie gemaakt die

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

Kringlooplandbouw is de toekomst

De huidige landbouw is niet meer houdbaar, we moeten overgaan naar een kringloop landbouw; aldus minister Schouten. Onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, dreigt uitgeput te raken, we hebben te maken met een verlies aan biodiversiteit en daarnaast heeft

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Natuur blijft in Nederland zorgenkindje

MONITOR PBL: Nederland heeft de meeste doelen gehaald op het gebied van economie en mobiliteit. Maar intussen bleef het natuurherstel achter, steeg het aantal verkeersongevallen en nam ook de woningbouw in nationale landschappen meer dan evenredig toe. Dat blijkt uit de

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte

Opening fietsbrug Nigtevecht

Op vrijdagmiddag 7 september worden de nieuwe fietsbrug en natuurverbinding bij Nigtevecht officieel geopend. De ranke brug koppelt recreatieve fietsroutes langs de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinies en de Stelling van Amsterdam. De natuurverbinding met de diervriendelijke oevers in het

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Nieuwe natuur in de Krimpenerwaard

Om natuur en landbouw in de Krimpenerwaard te kunnen behouden, realiseren en faciliteren, moet er een aantal plannen worden gemaakt: Bestemmingsplan, Inrichtingsplan en Verordening Ruimte en nieuwe peilbesluiten. De gemeente Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en de

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Verzilting van bodem en water neemt toe

De verzilting van de bodem en het water in het westen van Nederland neemt toe. Dat komt door de extreme droogte en de zeer lage waterstand op de grote rivieren. Verzilting is een groot probleem voor boeren en schadelijk voor

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Bezetting van Boskoopse hefbrug

Zaterdag 21 juli protesteerden Boskopers tegen de verkeersproblemen rondom de hefbrug. Met een lange optocht werd de brug tijdelijk bezet. Bij de protestactie werden 1300 handtekeningen opgehaald. Er ligt een pakket aan eisen: de hefbrug moet in de spits niet

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Hydrologische Bufferzone polder Achttienhoven

Het projectplan voor een hydrologische bufferzone tussen polder Achttienhoven en het aangrenzend natuurgebied ‘De Haeck & Nieuwkoopse Plassen is op 5 juni definitief vastgesteld. De bufferzone bestaat uit een strook van circa 75 meter breed die een eigen waterhuishouding krijgt.

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

2.500 hectare onderwaterdrainage Groene Hart

Om bodemdaling af te remmen, wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 2.500 hectare onderwaterdrainage aanleggen in het Groene Hart. Het waterschap werkt momenteel aan een aanvraag voor rijkssubsidie van zo’n 19 miljoen euro. Ook onderzoek naar broeikasgassen en knelpunten in

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

Plassen geschikt als energiebron

De vele grote wateroppervlakken in het Groene Hart kunnen als warmtebron worden benut als alternatief voor het huidige gasverbruik. Veelal zijn het burgerinitiatieven, zoals bij de Braassemmermeer en de Klinkenbergerplas, die hebben geleid tot concrete plannen. Vanwege het innovatieve stadium

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Energietransitie