Categorie: Actueel

Weidelandgoed Hoornaar komt dichterbij

HOORNAAR • Tijdens een inloopavond op 30 januari in Het Bruisend Hart, van 17.30 tot 19.30 uur, kunnen inwoners van Hoornaar en Hoogblokland meepraten over de invulling van een weidelandgoed aan de noordrand van Hoornaar. De plannen gaan daarna naar

Leimuiden-West weer stapje verder?

Het bestemmingsplan Leimuiden-West voorziet in verbetering van de voetbalvelden (aanleg van een kunstgrasveld) en uitbreiding van de tennisbanen. Sportbeoefenaars zijn er erg blij mee. Direct omwonenden hebben nog wel eisen met betrekking tot het afschermen van geluid en licht van

Provincie toch akkoord met Leimuiden-West

De bouw van 104 woningen langs de ringvaart in Leimuiden mag toch doorgaan van de provincie. Eerder liet de provincie weten dat de gemeente dit bouwplan moest heroverwegen. “We kunnen niet zomaar ineens woonwijken in de weilanden neerpletteren” volgens de

Bomen Autenasekade gekapt

Bewoners slaan alarm na bomenkap aan de Autenasekade in Vianen. Deze bomen zouden om moeten vanwege de windvang van de grote windturbines die daar onlangs geplaatst zijn. De turbines met een ashoogte van 100 meter steken echter hoog boven de

Natuur in buitengebied Kaag en Braassem krijgt betere bescherming

Op aanwijzing van de provincie ZH wordt het bestemmingsplan Buitengebied Oost aangepast. De gemeente had in het plan niet de mogelijkheid meegenomen om gebieden aan te wijzen waar geen toeristische activiteiten mogen plaats vinden. Gebieden waar de natuur vrij haar

Stilte expositie tot 30 augustus in Noord-Holland

De door Stichting Groene Hart samengestelde tentoonstelling over stilte en stiltegebieden is nog tot 30 augustus te zien in het provinciehuis van Noord Holland aan Houtplein 33 in Haarlem en is op werkdagen te bezoeken van 8.00 uur tot 18.00

Bezwaren tegen Zorglandgoed Bloemendaal in de Vijfheerenlanden

Gemeente Vianen wil in de polder Bloemendaal de bouw van een landgoed met zorgwoningen mogelijk maken en daarvoor de agrarische bestemming wijzigen. Stichting Groene Hart en Stichting Buiten Gezond in Vianen hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Zij vinden dat eerst ruimte gezocht moet

EnergieTournee 2017

Op vrijdag 16 juni organiseert de Stichting Groene Hart – in samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart – een tournee langs een aantal locaties, waar initiatieven voor de energietransitie worden genomen. Met een bus op bio-diesel worden bezoeken gebracht aan onder

Bestemmingsplannen Groote Haar Gorinchem vastgesteld

De gemeenten Gorinchem en Giessenlanden hebben de bestemmingsplannen voor bedrijventerrein, windturbines en nieuwe aansluiting aan de A27 vastgesteld. Wel zijn bij de vaststelling een aantal belangrijke wijzigingen in de plannen aangebracht. Inspraakreacties en zienswijzen zijn bij de besluitvorming meegenomen. De

Stilte-expositie geopend

Donderdag 18 mei heeft Gedeputeerde Mariette Pennarts de exposite Het geluid van de stilte geopend. Deze expositie staat tot medio juni opgesteld in het Huis voor de Provincie Utrecht. Bezoekers krijgen een beeld van de stiltegebieden in het Groene hart,