Categorie: Actueel Uitgelicht

Plan voor woningbouw Zoeterwoude onaanvaardbaar

Gedeputeerde Staten hebben de mogelijkheid om woningen te bouwen in Zoeterwoude (plan Zwethof 2018) middels een reactieve aanwijzing geblokkeerd. Woningbouw op deze locatie is ruimtelijk niet aanvaardbaar. Het plan is groter dan 3 hectare en dan moet het in het programma

Initiatiefwet: provincie kan stal blokkeren

 Provincies moeten in bepaalde gebieden grenzen kunnen stellen aan de omvang van de veehouderij. SP, GroenLinks en PvdA hebben daarvoor gezamenlijk een wetsvoorstel ingediend. Het voorstel is een kopie van een voorstel dat het vorige kabinet indiende, maar dat door

Alternatief plan Molenberaad voor aanpak Gouwe

Het Molenberaad, een samenwerkingsverband van vier regionale belangenverenigingen, heeft een eigen scenario toegevoegd aan het project “Programmatische aanpak Gouwe”. De provincie Zuid-Holland presenteerde in oktober vijf scenario’s om de groeiende verkeersdrukte in het gebied rond Hazerswoude, Boskoop en Waddinxveen te bestrijden. De

Groene Hart door Rijk geselecteerd voor regiodeal bodemdaling

De Rijksoverheid heeft bekendgemaakt dat zij het voorstel van 8 overheden uit het Groene Hart accepteert om samen te werken aan de aanpak van bodemdaling. Het Rijk investeert hierin 10 miljoen. Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor

Manifest zonneparken

Leg alleen nog zonneparken aan waar de lokale gemeenschap over meebeslist en waarvan de verdiensten aan hen ten goede komen. Dat is de boodschap van de noordelijke energiekoepels en natuur- en milieufederaties in hun gezamenlijke Manifest Zonneparken Noord-Nederland. Wees zuinig

Druk op het landschap vraagt om monitoring

  Het College van Rijksadviseurs onderstreept de waarde van het landschap. Ons landschap behoort tot het belangrijkste erfgoed dat we bezitten en is van essentieel belang voor onze culturele identiteit en ons welzijn. Een mooi landschap versterkt bovendien ons (internationale)

LTO Noord wil geen peilverhoging noordrand Krimpenerwaard

Het is onduidelijk of er nog een economische toekomst is voor boeren met grond in de noordrand van de Krimpenerwaard na peilverhoging tot 35 centimeter onder het maaiveld die het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wil doorvoeren. Dat stelt LTO

Dag van de Stilte

Al vele jaren worden in het laatste weekend van oktober de Nacht van de Nacht (de nacht van zaterdag op zondag) en de Dag van de Stilte (de zondag) georganiseerd. Dit jaar op 27 en 28 oktober. Het doel van

Programmatische Aanpak Gouwe

Informatieavonden over verkeersknelpunten Boskoop Inwoners en belanghebbenden krijgen tijdens twee avonden in oktober een toelichting op de Programmatische Aanpak Gouwe. Dit programma heeft een betere bereikbaarheid rondom de Gouwe als hoofddoel. Dat bereiken we door begin 2019 een integrale gebiedsvisie

Het ontstaan van Lek en IJssel

Nieuw onderzoek gebaseerd op archeologische vondsten heeft aangetoond dat de Lek en Hollandse IJssel zijn ontstaan door toedoen van de mens. Al in de tijd van de Romeinen begon men met het ontwateren van het veen om landbouw te kunnen