Categorie: Actueel Uitgelicht

Rijne Energie voor duurzame energie in Rijnenburg

Rijne Energie is een brede en groeiende groep inwoners uit Rijnenburg en de omliggende gemeentes die grootschalig duurzame energie willen opwekken in lokaal eigendom. Zij willen lokale energie opwekken met windmolens en zonnevelden, en daar een mooi energielandschap creëren samen

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Energietransitie

Transitie naar natuur-inclusieve landbouw

Het wordt steeds duidelijker dat het Nederlandse landbouwmodel zijn grenzen heeft bereikt en er een transitie nodig is om de landbouw meer in harmonie met milieu, natuur en landschap te brengen. De roep om een dergelijke transitie begint zelfs vanuit

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

Eerste stap naar energieneutraal Midden Holland in 2050

Op 5 april is het Convenant 2018 – 2025 Regionale Energiestrategie Midden-Holland ondertekend. De komende jaren werken de deelnemende partijen gezamenlijk regionaal aan projecten om uiteindelijk in 2025 een energiebesparing te bereiken van 3,9 petajoule en duurzame energieopwekking 4,9 petajoule. Om een

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Energietransitie

Aquaduct in de Gouwe beter voor het verkeer én goedkoper

Vier belangengroepen hebben in een brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland en de gemeente Alphen aangegeven dat de voorgestelde wegenplannen de verkeers- en milieuhinder in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude eerder verergeren dan verminderen. Een verbinding bij voorkeur onder de Gouwe

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop

In het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop worden tot zeker 2030 geen woningen gebouwd. De gemeenteraad wil dat hier op grote schaal duurzame energie geproduceerd wordt. In opdracht van de gemeenteraad worden hiervoor minimaal vier verschillende scenario’s uitgewerkt met daarin

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Stichting biedt handreiking aan gemeenteraadsleden

Gemeenten spelen een cruciale rol bij behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het Groene Hart. Wat er in een gemeente speelt, heeft invloed op het Groene Hart geheel. Tegelijkertijd is het Groene Hart van betekenis voor de afzonderlijke gemeenten.

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Gasboring Haastrecht-Vlist 2

Vermillion, het bedrijf dat naar aardgas wil boren in de Krimpenerwaard, zet door en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Het bedrijf had een rechtszaak aangespannen tegen B&W, die de gevraagde vergunning niet wil verlenen. De

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Energietransitie

Nieuwe toekomst voor Steenfabriek IJsseloord in Montfoort

Langs de IJssel in de gemeente Montfoort ligt een monumentale steenovenschuur en bijbehorende voormalige bazenwoning. Een groep direct omwonenden en belangenorganisaties, waaronder de Werkgroep Behoud Lopikerwaard en Stichting Hugo Kotestein, heeft voorgesteld een plan te maken voor de (her)ontwikkeling van

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Ollongren komt terug van uitspraak: ‘Binnenstedelijk gaat altijd voor’

Minister Ollongren komt in een brief aan de Tweede Kamer terug van een eerdere uitspraak in een artikel in De Telegraaf, waarin ze stelde dat er ook in ’het groen’ aan de rand van de stad moet worden gebouwd. In

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Wonen in het Groene Hart

Bouwen in het Groene Hart: the times they are a-changing?

In de Volkskrant van 21 februari (1) wordt uitgebreid verhaald over nut en noodzaak van Bouwen in het Groene Hart. Dit naar aanleiding van een uitspraak van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, dat we er door de toekomstige ‘woningnood’ in

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Wonen in het Groene Hart