Categorie: Actueel Uitgelicht

Bezetting van Boskoopse hefbrug

Zaterdag 21 juli protesteerden Boskopers tegen de verkeersproblemen rondom de hefbrug. Met een lange optocht werd de brug tijdelijk bezet. Bij de protestactie werden 1300 handtekeningen opgehaald. Er ligt een pakket aan eisen: de hefbrug moet in de spits niet

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Hydrologische Bufferzone polder Achttienhoven

Het projectplan voor een hydrologische bufferzone tussen polder Achttienhoven en het aangrenzend natuurgebied ‘De Haeck & Nieuwkoopse Plassen is op 5 juni definitief vastgesteld. De bufferzone bestaat uit een strook van circa 75 meter breed die een eigen waterhuishouding krijgt.

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

2.500 hectare onderwaterdrainage Groene Hart

Om bodemdaling af te remmen, wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 2.500 hectare onderwaterdrainage aanleggen in het Groene Hart. Het waterschap werkt momenteel aan een aanvraag voor rijkssubsidie van zo’n 19 miljoen euro. Ook onderzoek naar broeikasgassen en knelpunten in

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

Plassen geschikt als energiebron

De vele grote wateroppervlakken in het Groene Hart kunnen als warmtebron worden benut als alternatief voor het huidige gasverbruik. Veelal zijn het burgerinitiatieven, zoals bij de Braassemmermeer en de Klinkenbergerplas, die hebben geleid tot concrete plannen. Vanwege het innovatieve stadium

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Energietransitie

Structuurvisie voor de ondergrond

De ondergrond is belangrijk voor winning van drinkwater en energie. Het gebruik van de ondergrond moet dan ook op een veilige, duurzame en efficiënte manier wordt ingevuld. Het kabinet vindt het belangrijk dat gebruikers van de ondergrond mee denken over

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Geen vergunning voor gasboring

De Raad van State heeft op 6 juni 2018  het beroep van Vermillion ongegrond verklaard. Het Canadese gaswinningsbedrijf probeerde via een hoger beroep alsnog haar zin te krijgen nadat ze ook al bij de rechtbank bakzeil heeft moeten halen. Nu

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Rijden over zonnepanelen

Op de N401 bij Kockengen gaat de provincie Utrecht proefdraaien met een energieweg op zonnepanelen. Samen met BAM Infra onderzoekt de provincie gedurende twee jaar het effect van de toepassing van zonnepanelen op een druk bereden weg. Op de hoofdrijbaan van

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Beter inzicht in bodemdaling Kanis, Kamerik en Kockengen

Bodemdaling in Kanis, Kamerik en Kockengen zorgt jaarlijks voor veel schade in deze op veen gebouwde dorpen. Veenoxidatie door blootstelling aan lucht en veensamendrukking door belasting zijn 2 belangrijke oorzaken daarvan, maar tot nu toe was onbekend hoeveel bodemdaling aan

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

Groene Hart-beleid is failliet

De spagaat tussen de bestuurlijke pretenties en de feitelijke ontwikkelingen krijgt langzamerhand absurde trekjes. Directe aanleiding voor deze conclusie van Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, is de verschijning van een kolossale witte doos langs de A12. Het

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Omgevingsvisie

Rijne Energie voor duurzame energie in Rijnenburg

Rijne Energie is een brede en groeiende groep inwoners uit Rijnenburg en de omliggende gemeentes die grootschalig duurzame energie willen opwekken in lokaal eigendom. Zij willen lokale energie opwekken met windmolens en zonnevelden, en daar een mooi energielandschap creëren samen

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Energietransitie