Categorie: Actueel Uitgelicht

Druk op het landschap vraagt om monitoring

  Het College van Rijksadviseurs onderstreept de waarde van het landschap. Ons landschap behoort tot het belangrijkste erfgoed dat we bezitten en is van essentieel belang voor onze culturele identiteit en ons welzijn. Een mooi landschap versterkt bovendien ons (internationale)

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte

LTO Noord wil geen peilverhoging noordrand Krimpenerwaard

Het is onduidelijk of er nog een economische toekomst is voor boeren met grond in de noordrand van de Krimpenerwaard na peilverhoging tot 35 centimeter onder het maaiveld die het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wil doorvoeren. Dat stelt LTO

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Dag van de Stilte

Al vele jaren worden in het laatste weekend van oktober de Nacht van de Nacht (de nacht van zaterdag op zondag) en de Dag van de Stilte (de zondag) georganiseerd. Dit jaar op 27 en 28 oktober. Het doel van

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Programmatische Aanpak Gouwe

Informatieavonden over verkeersknelpunten Boskoop Inwoners en belanghebbenden krijgen tijdens twee avonden in oktober een toelichting op de Programmatische Aanpak Gouwe. Dit programma heeft een betere bereikbaarheid rondom de Gouwe als hoofddoel. Dat bereiken we door begin 2019 een integrale gebiedsvisie

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Het ontstaan van Lek en IJssel

Nieuw onderzoek gebaseerd op archeologische vondsten heeft aangetoond dat de Lek en Hollandse IJssel zijn ontstaan door toedoen van de mens. Al in de tijd van de Romeinen begon men met het ontwateren van het veen om landbouw te kunnen

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop 2

Afgelopen jaar zijn diverse initiatiefnemers aan de slag gegaan met voorstellen voor het inrichten van een duurzaam energielandschap in Rijnenburg/Reijerscop. Het ontwerpproces van dit energielandschap wordt 9 oktober afgerond met een laatste werkbijeenkomst. Er zijn zes scenario’s ontwikkeld voor windenergie en/of

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Energietransitie

Dorp Kanis wordt opgehoogd

In Kanis is begonnen met het ophogen van de bodem. Daarmee moet een einde komen aan de steeds terugkerende wateroverlast, verzakkingen van tuinen en straten en kabel- en leidingbreuken. Onder de straten in Kanis wordt een zettingsvrije betonconstructie gemaakt die

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

Kringlooplandbouw is de toekomst

De huidige landbouw is niet meer houdbaar, we moeten overgaan naar een kringloop landbouw; aldus minister Schouten. Onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, dreigt uitgeput te raken, we hebben te maken met een verlies aan biodiversiteit en daarnaast heeft

Geplaatst in Actueel Uitgelicht

Natuur blijft in Nederland zorgenkindje

MONITOR PBL: Nederland heeft de meeste doelen gehaald op het gebied van economie en mobiliteit. Maar intussen bleef het natuurherstel achter, steeg het aantal verkeersongevallen en nam ook de woningbouw in nationale landschappen meer dan evenredig toe. Dat blijkt uit de

Geplaatst in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte

Opening fietsbrug Nigtevecht

Op vrijdagmiddag 7 september worden de nieuwe fietsbrug en natuurverbinding bij Nigtevecht officieel geopend. De ranke brug koppelt recreatieve fietsroutes langs de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinies en de Stelling van Amsterdam. De natuurverbinding met de diervriendelijke oevers in het

Geplaatst in Actueel Uitgelicht