Categorie: Bijzonder

Verkiezingsbijeenkomst 9 maart

VerslagVerkiezingsbijeenkomst(pdf) en artikel Woerdense Courant:             In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zullen weer diverse activiteiten en bijeenkomsten worden georganiseerd. De Stichting Groene Hart organiseert op vrijdag 9 maart 2018 (10:00-12:00 u) een bijeenkomst

Bestemmingsplan Steupel opnieuw vernietigd

Correctie In de Groene Flits is abusievelijk een verkeerd (oud) bericht geplaatst. “De Raad van State heeft op 23 feb. 2017 opnieuw het besluit van de gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk tot vaststelling van het bestemmingsplan De Steupel vernietigd. Correctie: dit betreft de uitspraak

Het Reeuwijkse Land

[GroeneFlits, 2-12-2013] Het Reeuwijkse Land Centraal gelegen tussen de drie hoofdsteden van het Groene Hart ligt het Reeuwijkse land, een gebied waarvoor onlangs een structuurvisie is vastgesteld. In die structuurvisie worden de volgende vragen gesteld: Het veenweidelandschap is nu een