Komende activiteiten

20 april  PAL en PARK lezing Bodemdaling

Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Harm Veenenbos en de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)

zie PAL-lezing

Zaterdag 9 Mei   Rabo Fietstocht 2018

in de omgeving van Woerden
Stichting Groene Hart staat op de deelnemerslijst met deelnemersnummer: 123

  

Volg de berichtgeving in De Groene Flits en via het Nieuwsportaal van het Groene Hart