Komende activiteiten

PAL-lezing 22 juni 2018, 12.30 – 13.30 uur
Ruud Koornstra (Nationale Energiecommissaris)

Aanmelden via PAL

In een interview in de Volkskrant sprak hij uit dat Nederland in vijftien jaar volledig over kan gaan op duurzame energie.
De kernvraag bij deze lezing luidt dan ook: ‘Hoezo kan Zuid-Holland niet in vijftien jaar volledig duurzaam zijn?’

  

Volg de berichtgeving in De Groene Flits en via het Nieuwsportaal van het Groene Hart