Komende activiteiten

23 november

PAL-lunchlezing: ‘Waterbeheer in droge en natte tijden’

 

21 december

PAL-lunchlezing: ‘Kringlooplandbouw’.

  

Volg de berichtgeving in De Groene Flits en via het Nieuwsportaal van het Groene Hart