Kennisbank

 

Rijksdienst voor cultureel erfgoed
Handreiking Erfgoed en Ruimte, vernieuwd mei 2015, zie www.handreikingerfgoedenruimte.nl

 Handreikingen van provincies:

Overzicht van provinciale adviescommissies

  • NH –  ARO  Adviescie. Ruimtelijke Ontwikkeling
  • ZH – PAL Provinciale Adviescie. Leefomgevingskwaliteit
  • Utr. – PCL Provinciale Commissie Leefomgeving

PAL-symposium over Groene Hart:beschikbare presentaties

De  Provinciale Adviescie. Leefomgevingskwaliteit (PAL) heeft over het Groene Hart een advies uit gebracht:
Zie PAL-symposium: nieuwe Groene Hart visie nodig en  PAL-advies Groene Hart
Eerdere adviezen zijn bv.:
Bodemdaling ; Weidevogels ; Naar een waardenvolle landbouw in Zuid-Holland.

 

PARK, Provinciale Adiseur Ruimtelijke Kwaliteit

 

Rapporten Onderzoek duurzaamheid bedrijfsterreinen

 

 

Diversen

 

  • zie pagina Doe MEE  voor verslagen van kwaliteitsateliers, bijeenkomsten etc.