Nieuws

 

Venster Bodegraven-Woerden weer bedreigd

Gemeenten pakken steeds maar weer plannen uit de kast die eerder al waren afgeschoten. Woningbouw, bedrijfsterreinen; het Groene Hart wordt gezien als goedkope uitbreidingslocatie. Zo wordt nu het plan Werklint Nieuwerbrug, een plan om bedrijven uit het Venster Bodegraven-Woerden te

Gepost in Actueel Uitgelicht, Economische Ontwikkeling | Reageren

Nieuw moeras in polder Groot Mijdrecht

Tussen Utrecht en Amsterdam, in de polder Groot Mijdrecht-Noordoost, is een nieuw 17 hectare groot moeras gerealiseerd. Op donderdag 7 maart 2019 wordt het gebied officieel geopend, samen met bewoners, grondeigenaren en pachters uit Groot Mijdrecht-Noordoost, evenals de organisaties Waternet,

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Onderzoek Waterschappen

Wat is de kennis, houding en gedrag van Nederlanders omtrent de waterschappen? In een online onderzoek uitgevoerd door Ruigrok NetPanel onder 2105 Nederlanders van 18 jaar en ouder geeft 65% aan direct te maken hebben gehad met vorm van wateroverlast.

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Klimaatslim boeren in polders bij de Vlist

Twintig boeren in de polders bij de Vlist gaan maatregelen nemen die de bodemdaling remmen, de waterkwaliteit verbeteren en de melkveehouderij verduurzamen. Daarvoor hebben ze een intentieovereenkomst getekend. Uitgangspunt van de overeenkomst is de totale verduurzaming van de melkveehouderij in

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

D66 & GroenLinks: Grondwaterpeil veenweidegebieden moet omhoog

GroenLinks en D66 willen dat de waterpeilen in veengebieden omhoog gaan. Voor melkveehouderijen wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Daardoor klinkt de grond in en komt 7 megaton CO2 vrij. Dat is 4% van onze broeikasgassen in Nederland. De partijen

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

“We moeten toe naar een ander peilbeheer in de veenweidegebieden.”

Het kan niet zo doorgaan met de doorgaande peilverlagingen in de veenweiden en de daarmee gepaard gaande bodemdaling. Daar zijn nu toch echt ingrepen voor nodig. Volgens Theo Vogelzang van Wageningen Economic Research moet er een Nationaal Programma Veenweiden komen. Soms moet

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Natuurmaatregelen pakken gunstig uit voor weidevogels in de Krimpenerwaard

Leuk en aardig, die nieuwe natuurgebieden in de Krimpenerwaard, maar werkt het ook? Krijgen we inderdaad de nieuwe natuur die we wensen? Zijn de aanpassingen in het landschap nuttig geweest voor de weidevogels? Een eerste meting in de Berkenwoudse Driehoek

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Waarom miljoenen Nederlanders zich zorgen moeten maken over een dalende bodem

Dat heel Holland zakt, is al eeuwenlang bekend. Maar dat het nu zo hard gaat met die bodem, daar schrikken zelfs experts van. Als er nu niet grondig ingegrepen wordt, leidt de bodemdaling tot alleen maar meer scheuren en verzakte

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | 1 Comment

Containeroverslag Midden Holland

Goudse Poort voorkeurslocatie, Kromme Gouwe als alternatief. Door Panteia is een verkennend onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van een containeroverslagpunt in Midden-Holland. Het rapport ligt nu ter inzage. Gemeenten beraden zich met behulp van deze verkenning op een inhoudelijk standpunt, naar

Gepost in Actueel Uitgelicht, Economische Ontwikkeling | Reageren

Geen uitbreiding bedrijventerrein IJsselstein naar Lage Dijk

  Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) en Historische Kring IJsselstein hebben met succes bezwaar gemaakt tegen uitbreiding van het bedrijventerrein De Kroon in het buitengebied. Volgens Wim Boesten, voorzitter van de WBL, is er nog genoeg ruimte voor uitbreiding binnen de

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren