Nieuws

 

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

Veertien Nederlandse natuurbeschermings-organisaties reageren in een open brief in het AD op de stikstofcrisis. Er is een probleem, maar nu is ook het moment om samen te werken aan een oplossing. Kans op herstel Het kán: Nederland als drukbevolkte delta …

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

College van Rijksadviseurs: Verbied zonnepanelen op natuur- en landbouwgrond

Verbied zonneparken op natuur- en landbouwgrond en stimuleer de uitrol van zonne-energie op water, haven- en bedrijventerreinen, langs snelwegen en op daken en gevels. Dat adviseert het College van Rijksadviseurs. Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. …

College van Rijksadviseurs: Verbied zonnepanelen op natuur- en landbouwgrond Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Energietransitie | Reageren

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Tijdens een bijeenkomst in Kamerik op donderdag 26 september 2019 hebben 25 partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel getekend voor een brede maatschappelijke coalitie voor het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Het Deltaplan bestaat uit concrete plannen, waarvan niet alleen de …

Deltaplan Biodiversiteitsherstel Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Het Groene Hart versteend

Het groene hart is afgelopen 20 jaar behoorlijk versteend ten koste van landbouw en natuur. Koploper is Woerden, die een kwart voller is geworden met huizen, bedrijfsterreinen en wegen. Die gemeente is daarmee koploper in het Groene Hart met Alphen …

Het Groene Hart versteend Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Economische Ontwikkeling | Reageren

Nieuwe aanpak voor de veenweiden van het Groene Hart

“Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil bepaalt en het soort landgebruik.”Deze boodschap gaven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland mee bij hun pleidooi voor de aanpak van de …

Nieuwe aanpak voor de veenweiden van het Groene Hart Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Checklist natuurwaarden voor zonneparken

De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) en Natuur & Milieu (N&M) hebben een checklist opgesteld voor de omgang met natuurwaarden bij initiatieven voor zonneparken. Zonnepanelen en natuur moeten zo hand in hand gaan. Het initiatief komt voort uit de Green Deal …

Checklist natuurwaarden voor zonneparken Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Minder uitstoot broeikasgas in de landbouw is mogelijk

Slimmer landgebruik moet de afbraak van veen remmen. Zo moet je de veenoxidatie verminderen en meer CO₂ vastleggen in de bodem door het organisch stofgehalte te verhogen. Er zijn verschillende pilotprojecten waarin met name akkerbouwers meer koolstof proberen op te …

Minder uitstoot broeikasgas in de landbouw is mogelijk Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

De Nieuwe Driemanspolder, Zoetermeer

De Nieuwe Driemanspolder wordt een natuur- en recreatiegebied tussen Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is er sprake van meervoudig ruimtegebruik. In 2020 ontstaat hier een natuur en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- …

De Nieuwe Driemanspolder, Zoetermeer Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Natuurboerderij Hoeve Stein geslaagd experiment

Sinds 2011 wordt op Hoeve Stein door een melkveebedrijf geëxperimenteerd met natuurbeheer. In deze pilot is een gangbare melkveehouderij omgevormd tot een biologische natuurboerderij. Uit onderzoek is nu gebleken dat het model dat voor natuurboerderij Hoeve Stein is bedacht, bedrijfseconomisch …

Natuurboerderij Hoeve Stein geslaagd experiment Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Ruim 800 hectare nieuwe natuur gepland in Vechtplassengebied

De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het Vechtplassengebied. De gebieden, die nu vaak een agrarische functie hebben, zijn belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het gebied. De laagveennatuur …

Ruim 800 hectare nieuwe natuur gepland in Vechtplassengebied Read More »

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren