Nieuws

 

Het Groene Hart versteend

Het groene hart is afgelopen 20 jaar behoorlijk versteend ten koste van landbouw en natuur. Koploper is Woerden, die een kwart voller is geworden met huizen, bedrijfsterreinen en wegen. Die gemeente is daarmee koploper in het Groene Hart met Alphen

Gepost in Actueel Uitgelicht, Economische Ontwikkeling | Reageren

Nieuwe aanpak voor de veenweiden van het Groene Hart

“Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil bepaalt en het soort landgebruik.”Deze boodschap gaven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland mee bij hun pleidooi voor de aanpak van de

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Checklist natuurwaarden voor zonneparken

De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) en Natuur & Milieu (N&M) hebben een checklist opgesteld voor de omgang met natuurwaarden bij initiatieven voor zonneparken. Zonnepanelen en natuur moeten zo hand in hand gaan. Het initiatief komt voort uit de Green Deal

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Minder uitstoot broeikasgas in de landbouw is mogelijk

Slimmer landgebruik moet de afbraak van veen remmen. Zo moet je de veenoxidatie verminderen en meer CO₂ vastleggen in de bodem door het organisch stofgehalte te verhogen. Er zijn verschillende pilotprojecten waarin met name akkerbouwers meer koolstof proberen op te

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

De Nieuwe Driemanspolder, Zoetermeer

De Nieuwe Driemanspolder wordt een natuur- en recreatiegebied tussen Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is er sprake van meervoudig ruimtegebruik. In 2020 ontstaat hier een natuur en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter-

Gepost in Actueel Uitgelicht | 1 Comment

Natuurboerderij Hoeve Stein geslaagd experiment

Sinds 2011 wordt op Hoeve Stein door een melkveebedrijf geëxperimenteerd met natuurbeheer. In deze pilot is een gangbare melkveehouderij omgevormd tot een biologische natuurboerderij. Uit onderzoek is nu gebleken dat het model dat voor natuurboerderij Hoeve Stein is bedacht, bedrijfseconomisch

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Ruim 800 hectare nieuwe natuur gepland in Vechtplassengebied

De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het Vechtplassengebied. De gebieden, die nu vaak een agrarische functie hebben, zijn belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het gebied. De laagveennatuur

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

Nieuw landgoed Alphen aan den Rijn

Ten noorden van Alphen aan den Rijn, als onderdeel van de lintbebouwing van het polderlandschap, wordt een nieuw landgoed ontwikkeld. Er komt een nieuw woonmilieu, waarin natuur, recreatie en het cultuurlandschap verenigd worden. Het nieuwe landgoed ligt aan een historisch

Gepost in Actueel Uitgelicht, Geen categorie | Reageren

Onderzoek naar verdozing van het landschap

Het aantal distributiecentra en datacentra is de laatste jaren explosief gegroeid. Ze staan als enorme, raamloze dozen in het landschap. En dat landschap is juist zo belangrijk voor recreatie, natuur en als vestigingsvoorwaarde. Bovendien is elke vierkante meter grond hard

Gepost in Actueel Uitgelicht | 5 Comments

Omgevingswet op gespannen voet met Europees Landschapsverdrag

De nieuwe Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd bevat wel regels om de fysieke leefomgeving te beschermen en te benutten, maar geen regels over bescherming en benutting van landschappen. Nederland dient de kwaliteitsdoelstellingen voor landschappen te omschrijven en maatregelen te

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren