Nieuws

 

Containeroverslag Midden Holland

Goudse Poort voorkeurslocatie, Kromme Gouwe als alternatief. Door Panteia is een verkennend onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van een containeroverslagpunt in Midden-Holland. Het rapport ligt nu ter inzage. Gemeenten beraden zich met behulp van deze verkenning op een inhoudelijk standpunt, naar

Gepost in Actueel Uitgelicht, Economische Ontwikkeling | Reageren

Geen uitbreiding bedrijventerrein IJsselstein naar Lage Dijk

  Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) en Historische Kring IJsselstein hebben met succes bezwaar gemaakt tegen uitbreiding van het bedrijventerrein De Kroon in het buitengebied. Volgens Wim Boesten, voorzitter van de WBL, is er nog genoeg ruimte voor uitbreiding binnen de

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Experiment met stabilisatie veenbodem

Fietspad snel realiseren met minder CO2-belasting Bij de aanleg van fietspad F441 in de Krimpenerwaard is voor het eerst in Nederland bodemstabilisatie met het Allu Stabilisatie-systeem toegepast. Dit systeem minimaliseert het gebruik van primaire grondstoffen en het aantal transportbewegingen dat normaal gesproken  nodig is. Resultaat is een snelle werkwijze met

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Rijksadviseurs pleiten voor Nieuwe Deal met boeren en tuinders

De huidige intensieve wijze van voedselproductie is niet langer houdbaar en gaat ten koste van het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid. Nederland teert in op zijn maatschappelijke vermogen. De boeren zelf profiteren evenmin

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Plan voor woningbouw Zoeterwoude onaanvaardbaar

Gedeputeerde Staten hebben de mogelijkheid om woningen te bouwen in Zoeterwoude (plan Zwethof 2018) middels een reactieve aanwijzing geblokkeerd. Woningbouw op deze locatie is ruimtelijk niet aanvaardbaar. Het plan is groter dan 3 hectare en dan moet het in het programma

Gepost in Actueel Uitgelicht, Wonen in het Groene Hart | Reageren

Initiatiefwet: provincie kan stal blokkeren

 Provincies moeten in bepaalde gebieden grenzen kunnen stellen aan de omvang van de veehouderij. SP, GroenLinks en PvdA hebben daarvoor gezamenlijk een wetsvoorstel ingediend. Het voorstel is een kopie van een voorstel dat het vorige kabinet indiende, maar dat door

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Alternatief plan Molenberaad voor aanpak Gouwe

Het Molenberaad, een samenwerkingsverband van vier regionale belangenverenigingen, heeft een eigen scenario toegevoegd aan het project “Programmatische aanpak Gouwe”. De provincie Zuid-Holland presenteerde in oktober vijf scenario’s om de groeiende verkeersdrukte in het gebied rond Hazerswoude, Boskoop en Waddinxveen te bestrijden. De

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Groene Hart door Rijk geselecteerd voor regiodeal bodemdaling

De Rijksoverheid heeft bekendgemaakt dat zij het voorstel van 8 overheden uit het Groene Hart accepteert om samen te werken aan de aanpak van bodemdaling. Het Rijk investeert hierin 10 miljoen. Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Manifest zonneparken

Leg alleen nog zonneparken aan waar de lokale gemeenschap over meebeslist en waarvan de verdiensten aan hen ten goede komen. Dat is de boodschap van de noordelijke energiekoepels en natuur- en milieufederaties in hun gezamenlijke Manifest Zonneparken Noord-Nederland. Wees zuinig

Gepost in Actueel Uitgelicht, Energietransitie | 1 Comment

Druk op het landschap vraagt om monitoring

  Het College van Rijksadviseurs onderstreept de waarde van het landschap. Ons landschap behoort tot het belangrijkste erfgoed dat we bezitten en is van essentieel belang voor onze culturele identiteit en ons welzijn. Een mooi landschap versterkt bovendien ons (internationale)

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren