Nieuws

 

Manifest zonneparken

Leg alleen nog zonneparken aan waar de lokale gemeenschap over meebeslist en waarvan de verdiensten aan hen ten goede komen. Dat is de boodschap van de noordelijke energiekoepels en natuur- en milieufederaties in hun gezamenlijke Manifest Zonneparken Noord-Nederland. Wees zuinig

Gepost in Actueel Uitgelicht, Energietransitie | Reageren

Druk op het landschap vraagt om monitoring

  Het College van Rijksadviseurs onderstreept de waarde van het landschap. Ons landschap behoort tot het belangrijkste erfgoed dat we bezitten en is van essentieel belang voor onze culturele identiteit en ons welzijn. Een mooi landschap versterkt bovendien ons (internationale)

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | Reageren

LTO Noord wil geen peilverhoging noordrand Krimpenerwaard

Het is onduidelijk of er nog een economische toekomst is voor boeren met grond in de noordrand van de Krimpenerwaard na peilverhoging tot 35 centimeter onder het maaiveld die het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wil doorvoeren. Dat stelt LTO

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Dag van de Stilte

Al vele jaren worden in het laatste weekend van oktober de Nacht van de Nacht (de nacht van zaterdag op zondag) en de Dag van de Stilte (de zondag) georganiseerd. Dit jaar op 27 en 28 oktober. Het doel van

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Programmatische Aanpak Gouwe

Informatieavonden over verkeersknelpunten Boskoop Inwoners en belanghebbenden krijgen tijdens twee avonden in oktober een toelichting op de Programmatische Aanpak Gouwe. Dit programma heeft een betere bereikbaarheid rondom de Gouwe als hoofddoel. Dat bereiken we door begin 2019 een integrale gebiedsvisie

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Het ontstaan van Lek en IJssel

Nieuw onderzoek gebaseerd op archeologische vondsten heeft aangetoond dat de Lek en Hollandse IJssel zijn ontstaan door toedoen van de mens. Al in de tijd van de Romeinen begon men met het ontwateren van het veen om landbouw te kunnen

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop 2

Afgelopen jaar zijn diverse initiatiefnemers aan de slag gegaan met voorstellen voor het inrichten van een duurzaam energielandschap in Rijnenburg/Reijerscop. Het ontwerpproces van dit energielandschap wordt 9 oktober afgerond met een laatste werkbijeenkomst. Er zijn zes scenario’s ontwikkeld voor windenergie en/of

Gepost in Actueel Uitgelicht, Energietransitie | 1 Comment

Dorp Kanis wordt opgehoogd

In Kanis is begonnen met het ophogen van de bodem. Daarmee moet een einde komen aan de steeds terugkerende wateroverlast, verzakkingen van tuinen en straten en kabel- en leidingbreuken. Onder de straten in Kanis wordt een zettingsvrije betonconstructie gemaakt die

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling | Reageren

Kringlooplandbouw is de toekomst

De huidige landbouw is niet meer houdbaar, we moeten overgaan naar een kringloop landbouw; aldus minister Schouten. Onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, dreigt uitgeput te raken, we hebben te maken met een verlies aan biodiversiteit en daarnaast heeft

Gepost in Actueel Uitgelicht | Reageren

Natuur blijft in Nederland zorgenkindje

MONITOR PBL: Nederland heeft de meeste doelen gehaald op het gebied van economie en mobiliteit. Maar intussen bleef het natuurherstel achter, steeg het aantal verkeersongevallen en nam ook de woningbouw in nationale landschappen meer dan evenredig toe. Dat blijkt uit de

Gepost in Actueel Uitgelicht, Landschap Natuur en Stilte | 1 Comment