Omgevingsvisie

 

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie. Op weg naar deze visie zet het Kabinet een eerste stap met de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’.  NOVI Nationale Omgevingsvisie: 1 visie voor het omgevingsbeleid van Nederland

De Stichting Groene Hart is een van de deelnemers aan de discussie om die visie verder inhoud te geven, zie Stichting Groene Hart.

 

Nationale omgevingsvisie (NOVI) helpt bij energietransitie, extra woningbouw en kringlooplandbouw

Nederland groeit en gaat de komende decennia flink veranderen door  de klimaatverandering, het verduurzamen van onze energievoorziening, de bouw van 1 miljoen extra woningen, de noodzakelijke verbetering van de bereikbaarheid en de omslag naar een kringlooplandbouw. We moeten ook wel veranderen om stijgende woningprijzen, toenemende files en afnemende kwaliteit van ons landschap

Gepost in Omgevingsvisie | Reageren

Groene Hart-beleid is failliet

De spagaat tussen de bestuurlijke pretenties en de feitelijke ontwikkelingen krijgt langzamerhand absurde trekjes. Directe aanleiding voor deze conclusie van Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, is de verschijning van een kolossale witte doos langs de A12. Het

Gepost in Actueel Uitgelicht, Omgevingsvisie | 4 Comments